av Färnebo folkhögskola

Distanskurs: Orädda städer

Plugga

Vad betyder det att en stad agerar utan rädsla? Vad är en orädd stad? Hur stärker vi demokrati och gemenskap när många människor ser mörkt på framtiden?

Barcelona, Beirut, Belo Horizonte och Belgrad är bara några exempel på städer där kommunalt baserade medborgarrörelser växt fram under det senaste årtiondet. Rörelser som kämpar för att skapa orädda städer. Lär dig om hur dessa rörelser arbetar med deltagande demokrati, social rättvisa, feminism, staden som rättighet och grön omställning. Inspireras och öva på att formulera egna förslag på hur din stad kan bli en orädd stad!

Vi läser och diskuterar tillsammans antologin Orädda städer – en bok som beskriver framväxten av en ny internationell rörelse för städer baserade på gemensam välfärd och deltagande demokrati. Boken innehåller en presentation av ett femtiotal lokala rörelser runt om i världen och ger en mängd exempel på radikala politiska reformer som genomförts i olika städer. 

Samtidigt som vi utgår från boken Orädda städer gör vi utblickar mot situationen i våra egna kommuner runtom i Sverige och Skandinavien. Vilka orädda initiativ finns det att bygga vidare på här? Hur kan du jobba för att göra just din stad till en orädd stad?

Kursstart

Kursen startar i april 2021 i samband med att boken publiceras på svenska. Boken har tidigare publicerats på franska, spanska och engelska. Kursen är på halvfart och sträcker sig över 10 veckor.

Kursen arrangeras i samarbete med föreningen Demokratisk Omställning, det europeiska nätverket för Fearless Cities samt det nystartade bokförlaget Lode.

Till vem vänder sig kursen?

Till dig som är intresserad av demokrati- och samhällsfrågor. Det krävs ingen särskild förkunskap, men du bör vara intresserad av möjligheterna att jobba lokalt för en demokratisk och solidarisk samhällsförändring.

Sista dagen att söka är 28:e mars 2021.

Läs mer och ansök!

Taggar

Demokrati Klimat & miljö