av Färnebo folkhögskola

Distanskurs: Naturens rättigheter & det goda livet

Plugga

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.

Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultaten av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.

Men världen över inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen och det pågående miljömordet. Allt fler anser att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, både globalt och lokalt.

I denna distanskurs går vi på djupet med dessa idéer och utforskar hur vi kan utveckla en annan relation till jorden – grundad på balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för att stärka din relation till naturen, som på sikt vill arbeta för att naturen ska få sina rättigheter erkända samt för att tillsammans med andra skapa alternativ till den rådande synen på och behandlingen av natur och människor.

Kursens syfte

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln till att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. 

Vi behöver lära oss av urfolkens kosmovision, d. v. s. deras sätt att se på kosmos och sig själva som en beståndsdel av naturen. Vi behöver även genomskåda systemfel och organisera rörelser som värnar om naturens rättigheter inklusive de mänskliga rättigheterna.

Kursupplägg

Naturens rättgiheter & det goda livet är en distanskurs och ges på halvfart med åtta virtuella kursträffar på två timmar vardera varannan vecka.

Kursträffarna består av föreläsningar som hålls av lärare och gästföreläsare. Genom uppdelning i mindre diskussionsgrupper ser vi till att alla kommer till tals. Tillsammans formar vi en trygg lärmiljö baserad på ömsesidigt stöd, respekt och dialog!

Efter varje virtuell kursträff får deltagarna inläsningsmaterial och reflektionsfrågor att besvara via vår digitala lärplattform. Läsning och svar motsvarar två studietimmar även de veckor då det inte sker några virtuella träffar.  De digitala kursträffar är på kvällarna och man får räkna med hemuppgifter mellan träffarna samt ett fördjupningsarbete.. 

Då vi utgår från folkbildningens ideal om ömsesidigt lärande förväntar vi oss aktivt utbyte och reflektioner så att vi även kan lära av varandra. Folkbildning avser även att utmana kunskap sätt som fokuserar bara på det rationella och intellektuella sätt att lära, därför bejakar denna kurs även deltagarnas kreativitet.

Deltagande i minst sex av träffarna och minst åtta reflektionsuppgifter krävs för att få intyg.

Vi träffas i Österfärnebo för en kursträff under helgen 6-8 november. Om hälsoläget i Sverige medför samhällsbegränsningar ersätts denna träff med en längre videokonferens.

Kursen består av följande delmoment:

  • Introduktion till kursen och till Naturens Rättigheter.
  • Samefolkets syn på naturen. 
  • De andinska folkens syn på naturen. 
  • Det Goda Livet/Buen Vivir/Sumak Kawsay – avkolonisering av naturen och våra tankesätt.
  • Juridiska perspektiv på naturens rättigheter. 
  • Naturens Rättigheters frammarsch internationellt. 
  • Att utmana ny/gamla tankesätt, naturens rättigheter och mänskliga rättigheter.
  • Naturens Rättigheter – När lagen gör fred med jorden. 
  • Ekopedagogik. 
  • Rörelsen för Naturens Rättigheter i Sverige.

Bra att veta

Nästa kursstart: 16 augusti 2021.
Slutdatum: 17 december 2021.
Sista ansökningsdag: 16 maj
Studietakt: Halvfart

Läs mer och ansök!

Taggar

Klimat & miljö Kurser & utbildningar