av Färnebo folkhögskola

Distanskurs: Klimaträttvisa lokalt och globalt

Plugga

Hur kan vi arbeta tillsammans med de som kämpar för miljö- och rättvisa runtom världen? Hur ser vi till så att vi får genomslag för våra krav på omställning och klimaträttvisa? Under kursen tar vi upp hur vi skapar en klimatrörelse med plats för alla, lär oss hur vi kan påverka i klimatfrågor och pratar om klimaträttvisa på riktigt.

Vårterminen 2022 är fokus särskilt på orädda städer och opinionsbildning inför valet 2022. Möt andra som vill kämpa för vår och jordens framtid!

Klimatrörelsen har fortsatt  med fredagsstrejker över hela Sverige. Miljöaktioner bidrog till att Preem stoppade sina planer på ökade utsläpp och i valen i både Tyskland och Norge lyckades klimataktivister se till så att klimatfrågan hamnade högst upp på agendan. I spåren efter covid-19 ser vi ambitiösa tåg- och cykelsatsningar i Europa och en diskussion om en bättre beredskap när det gäller mat och energi. Men samtidigt skapar fossilfritt stål och elbilar nya miljöproblem och storföretag som Cementa får tillstånd att bryta mot miljölagarna.

Vi vet att klimatförändringarna slår hårdast mot de som är fattigast. Förutom de tekniska bitarna behöver vi tänka på att omställningsprojekt inte gör så att klyftor växer. Det är dags för verklig klimaträttvisa! Ett särskilt fokus under kursen är hur klimatomställningen kan ske på ett rättvist sätt i tillsammans med arbetare, människor på landsbygden och i marginaliserade stadsdelar. Vi inspireras av orädda städer – byar och stadsdelar som organiserat sig för en rättvis omställning. Vi utforskar också olika sätt att påverka valet 2022 och politiken de kommande åren.

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola i samarbete med Jordens VännerKlimataktion och Stad och Land-nätverket. 

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli aktiv i olika klimatrörelser. Du vill vara med och vill vara med och skapa opinion för klimaträttvisa bl. a inför valet i september 2022. Alla åldrar, bakgrunder och erfarenheter behövs!

Kursupplägg

Klimaträttvisa lokalt och globalt är en distanskurs med tre helgträffar i Stockholm, Österfärnebo och i Göteborg. Vi träffas fysiskt tre helger, och har tio kvällsföreläsningar via videokonferens. Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

 I kursen ingår bl. a.

  • föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställning.teorier om hur snabb samhällsförändring kan se ut samt vilken roll som folkrörelser och deltagande demokrati kan ha i denna process.
  • olika metoder för förändringsarbete; organisering, protester och dialog med människor. Särskilt fokus på ”orädda” städer och stadsdelar som skapar förändring underifrån. 
  • arbete för minskat flygande, mer cykeltrafik i städerna, mer lokal matproduktion och annat i spåren efter covid-19.
  • studier och diskussioner om hur vi påverkar valet 2022 och politiken de kommande åren. 

Praktiska detaljer

Nästa kursstart: 17 januari 2022.
Kursavslutning: 12 juni 2022.
Sista ansökningsdatum: 12 december 2021.

Kursen ges på halvfart.

Läs mer om kursen och hur du ansöker på Färnebo folkhögskolas hemsida.

Taggar

Klimat & miljö Kurser & utbildningar