======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
Plugga av Färnebo folkhögskola

Distanskurs: Feminism och global rättvisa

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt perspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? Vill du få feministiska verktyg och kunskap som kan leda till förändring?

Patriarkat, rasism och klassförtryck begränsar kvinnors och hbtq-personers liv runt om i världen. Men feministisk organisering sätter press på samhällen och regeringar att se till så att alla personer kan leva ett liv fritt från alla typer och våld och förtryck. Genom denna kurs får du kunskap och verktyg för att delta i den feministiska kampen för förändring!

Denna distanskurs tar ett globalt grepp om feminism – vi studerar hur könsförtryck tar sig olika uttryck runt om i världen men också hur feministisk organisering kan se ut på olika håll. Hur påverkas vi av att vara födda och leva i olika delar av världen? Hur påverkar klimatförändringar och coronapandemin oss beroende på kön? Vilka globala och lokala exempel på feministisk organisering kan vi inspireras och lära oss av?

Till vem vänder sig kursen?

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete ur ett globalt perspektiv. 

Tillsammans vill vi bejaka mångfalden inom feminismen och inspirera till samhällsförändringar genom kreativt feministiskt engagemang!

Kursens syfte

Vi kommer att lära oss om feminismens historia och grundidéer, drömmar och visioner. Vi lär oss om hur könsförtryck påverkar våra liv och samspelar med andra samhällsorättvisor beroende på kön, hudfärg, kulturell och religiös tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning och funktionsvariationer. Vi kommer också att studera olika typer av feminism, exempelvis ekofeminismen som tittar på sambanden mellan könsförtryck och förtrycket av naturen.

Bra att veta

Nästa kursstart: 11 januari 2021.
Kursavslutning: 11 juni 2021.

Ansökan: Senast 30 november 2020.

Kursen ges på halvfart och studiemedelsberättigad.

Läs mer och ansök till kursen!
 

Taggar

Jämställdhet Kurser & utbildningar