Världen av Amnesty International

Det räcker inte att avskaffa dödsstraffet för personer under 18, Saudiarabien

Den 27 april tillkännagav de saudiarabiska myndigheterna att landet inte längre kommer att använda sig av dödsstraffet i de fall där brott har begåtts av personer under 18 år - istället kommer dödsstraffet att ersättas med en fängelsedom på högst 10 år. Detta kommer dock inte att gälla de personer under 18 som åtalas under landets antiterrorlagstiftning. Amnesty uppmanar landet att avskaffa dödsstraffet helt.

—Det här är ett stort steg i rätt riktning, men Saudiarabien fortsätter trots allt att använda sig av dödsstraffet. Förra året registrerades 184 avrättningar i landet, säger Heba Morayef, regionchef för Mellanöstern och Nordafrika på Amnesty International.
—Dödsstraffet är ett oerhört grymt, omänskligt och förnedrande straff som inget land borde använda sig av. Saudiarabien måste nu inrätta ett officiellt moratorium mot avrättningar som ett första steg mot att avskaffa dödsstraffet helt. Vi får heller inte glömma att flera människorättsaktivister fortfarande sitter frihetsberövade enbart för att de stått upp för jämlikhet och rättvisa i en extremt repressiv miljö.

Enligt den information som Amnesty International tagit del av så exkluderar det kungliga dekretet brott som faller under landets anti-terrorlagar, och det är i dagsläget oklart vad ungdomsförbrytare skulle dömas till för straff om de prövades under de här lagarna. Amnesty har tidigare dokumenterat de saudiarabiska myndigheternas missbruk av landets anti-terrorlagstiftning som har alltför svepande och vaga definitioner av “terrorism” och som dessutom innehåller flera bestämmelser som kriminaliserar fredliga sätt att uttrycka sina åsikter på

Amnesty har länge kämpat för att upphäva dödsdomarna för Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher och Dawood al-Marhoon, tre unga män som tillhör Saudiarabiens shi’aminoritet och som alla greps innan de hunnit fylla 18 år. De riskerar nu avrättning efter att ha prövats i rättegångar som inte gått korrekt till.

De saudiarabiska myndigheterna har ännu inte offentliggjort det kungliga dekretet och det är oklart hur det ska tillämpas i praktiken. Enligt den information vi har så har anhöriga till de personer som är dömda till döden inte fått någon ytterligare information om vad som gäller.

Veckan innan det här utfärdade Saudiarabiens högsta domstol ett direktiv om att ersätta spöstraffet med fängelsetid och/eller böter. Det är dock oklart om detta även gäller de fall där landet har obligatoriska spöstraff i enlighet med shari’alagstifnting, som för alkoholrelaterade brott och sexualbrott.

Ungdomslag

Det nya tillkännagivandet följer landets så kallade ungdomslag från 2018 som förhindrade domare från att döma personer under 15 år till döden. Dock kunde dödsstraffet fortsätta att användas för de som dömts till hududstraff (det vill säga dömts för brott som det redan finns föreskrivna straff för enligt sharialag) och som dömts för brott som straffas med qisas (vedergällning), en brottsrubricering under sharialag i vilka mord och kroppsskador bestraffas med samma skada. Detta innebär till exempel att dödsstraffet tillämpas vid mord.

Det nya tillkännagivandet måste därför följas upp av tydliga regler för implementering som inte exkluderar minderåriga.

Bakgrund

Från Amnestys årliga dödsstraffrapport framgår det att Saudiarabien avrättade fler personer 2019 än 2018 trots en i övrigt nedåtgående trend i världen. De saudiarabiska myndigheterna avrättade 184 personer 2019 och är det land efter Kina och Iran som avrättar flest människor i världen.

Taggar

Mänskliga rättigheter