Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

Livsstil

Nordens största forum för mänskliga rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna, kommer att arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 6-7 december och temat för konferensen är Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

Demokrati och mänskliga rättigheter, två begrepp som går hand i hand där den ena krävs för att den andra ska få en full verkan. Är det verkligen så enkelt? Sedan några år tillbaka kan vi se en negativ trend för demokratin globalt, och vissa länder har förlorat sin klassning som demokratier. Hur kommer det sig och hur påverkar det skyddet av mänskliga rättigheter?

I ljuset av pandemin har den negativa trenden för demokrati synliggjorts alltmer. Länder har använt pandemin som ett styrmedel för att inskränka människors rättigheter, snarare än för att skydda dem. Vissa rättigheter har ställts på sin spets – som demonstrationsfrihet och rätten till skolgång – både i Sverige och globalt. Pandemin har också ytterligare belyst ojämlikheter i världen, både inom och mellan stater. Än idag kan vaccinationsgraden mellan länder skilja sig så mycket som 86 procent. Hur går det ihop med alla människors rätt till liv, det kanske viktigaste skyddet inom mänskliga rättigheter?

Globala scenen – globala perspektiv på mänskliga rättigheter

På MR-dagarna kommer du att kunna ta del av över 130 programpunkter som lyfter och diskuterar mänskliga rättigheter kopplat till demokrati. För dig som är särskilt intresserad av det globala perspektivet så finns den Globala Scenen, där du bland annat hittar seminarier så som:

Fredstorget - fredsfrämjande och konfliktförebyggande frågor

Vikten av att mänskliga rättigheter alltid respekteras i arbetet med både freds- och konfliktfrågor är stor, då det finns en tydlig koppling mellan icke-respekt för rättigheter och uppkomst av våld, konflikter och krig. Det är också viktigt att människor har en kännedom om vilka rättigheter de har, då det är en förutsättning för att kunna utkräva sina rättigheter. Fredstorget erbjuder en arena för ett ökat engagemang och samhällsdebatt kring dessa frågor, och lyfter särskilt fram hur mänskliga rättigheter hänger samman med ett rättighetsbaserat fredsfrämjande och konfliktförebyggande arbete.

Passa på att besöka Fredstorget för att få en möjlighet att delta i innovativa former för dialog, nätverka, och delta i workshops med flera olika organisationer. Du kan exempelvis träffa organisationen Svalorna, som i över 60 år har arbetat med att bekämpa fattigdom och de orsaker som skapar förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh. Eller besök Reportrar utan gränsers förhörsrum där du får uppleva hur det är att som journalist utsättas för ett fientligt förhör om ditt arbete, dina källor och vilka du arbetar för.

Boka din biljett nu!

Vill du utforska fler seminarier, upptäcka utställare eller boka din biljett?

Gå till MR-dagarnas bokningssida!

Nu har programtidningen publicerats på webben. Du också läsa den med talsyntes.
 

Taggar

Mänskliga rättigheter