jobb

Bris söker regionombud i Stockholm

Stockholm

Bris - Barnens rätt i samhället

Som regionombud är ditt främsta uppdrag att stärka Bris verksamhet och närvaro lokalt och regionalt. Tillsammans med kollegor i regionen arbetar du aktivt för att öka kännedomen om Bris och barns rättigheter och livsvillkor. Du planerar, marknadsför och genomför nätverksträffar och andra utåtriktade aktiviteter samt arbetar nära Bris förtroendevalda och volontärer. Vidare ansvarar du för att söka upp och skapa strategiska samarbeten med politiker, tjänstepersoner, näringsliv och andra civilsamhällesorganisationer inom regionen i syfte att skapa bättre samhällen för barn.

I tjänsten ingår att föreläsa och hålla utbildningar, men även att söka finansiering från kommuner, regioner och stiftelser.

Sista ansökningsdag

20 maj

Läs mer och ansök

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter
Annons