ge ett bidrag

Bekämpa slaveriet!

Trots att slaveriet avskaffades för 150 år sedan finns fler än 21 miljoner slavarbetare världen över. Det handlar om människor som tvingats till arbete genom antingen våld, hot, skuldsättning eller beslagtagna identitetshandlingar. Palmecentrets partners hjälper arbetare att ta strid mot hänsynslösa arbetsgivare.

Slavarbete genererar uppskattningsvis 150 miljarder dollar i illegala vinster globalt varje år. De som är mest utsatta är arbetare inom hushålls-, bygg-, tillverknings- och livsmedelsindustrin. I Asien-Stillhavsområdet finns nästan 56 procent av alla slavarbetare. Det är ofta rättslösa migrantarbetare som utnyttjas. Den som klagar eller försöker organisera sig riskerar svartlistning, utvisning och i vissa fall dödligt våld.

I Sydafrika visar undersökningar på att mer än 200.000 arbetare lever i slaveri. Arvet från apartheid och stor migration ifrån närliggande länder, har skapat ett överskott av okvalificerad arbetskraft som framförallt utnyttjas i hushålls-, lant- och byggsektorn. Man rapporterar om undanhållande av löner, obetald övertid, sexuella övergrepp, samt fysisk och psykisk misshandel.

Vi tror på organisering och har startat en insamling för att stärka de mest utsatta arbetarna. Pengarna går till rättshjälp, facklig kamp och särskilda skyddsboenden, där hotade slavarbetare får en fristad. Det är fullkomligt oacceptabelt att människor i vår tid fortfarande ska behöva utsättas för den avhumanisering som slaveriet innebär.

Agera

Med ditt stöd kan vi hjälpa fler människor att bli fria.

  • Swisha valfritt belopp till 123 240 60 72 
  • sms:a frihet till 72 456 för att skänka 100 kr

Tack!

Läs mer i broschyren Frihet! Bekämpa slaveriet!

Taggar

Försörjning Mänskliga rättigheter