======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
praktik

Amnesty International söker praktikant, juridik och folkrätt (diskriminering)

Stockholm

Amnesty International

På Amnesty Internationals svenska sektion erbjuds du kvalificerad yrkespraktik på världens största människorättsorganisation. Som praktikant hos oss medverkar du aktivt i det dagliga arbetet på sekretariatet under handledning av Amnestys personal. Under praktikperioden får du mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter och om hur en ideell organisation kan fungera.

Det juridiska arbetet utgår från Policygruppen som tillhör avdelningen Opinion och Påverkan och till det arbetet söker vi en praktikant. Vi agerar som stöd för sekretariatet och sektionen i frågor om juridik och folkrätt. Vi bidrar även med information och svarar på frågor från bland andra allmänheten och media. Vi bevakar tillämpningen av Sveriges folkrättsliga förpliktelser i Sverige och världen och bevakar i vilken mån Sverige lever upp till sina skyldigheter i sin nationella lagstiftning och praktik. Arbetet sker ofta i samarbete med Amnesty Internationals internationella sekretariat och ibland med Amnestys Europakontor. Denna praktikplats är en av två som rör folkrätt och juridik, och har fokus på diskrimineringsfrågor och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Praktiken kan också omfatta arbete med klimatfrågor och mänskliga rättigheter.

Sista ansökningsdag

30 okt

Läs mer och ansök

Taggar

Mänskliga rättigheter