jobb

Act Svenska kyrkan söker Regional Representant, Zimbabwe

Internationellt

Act Svenska kyrkan

Som regional representant med placering i Zimbabwe är ditt huvudsakliga uppdrag att verka för och representera Svenska kyrkans Internationella arbete. Tjänsten innehåller ett flertal specificerade och kvalificerade arbetsuppgifter som till stor del handlar om att bygga, utveckla och stärka hållbara relationer till partner och företräda Svenska kyrkan gentemot kyrkor och i ekumeniska sammanhang, internationella representationer, ambassader samt de organisationer och nätverk där den är engagerad.

Sista ansökningsdag

9 okt

Läs mer och ansök

Taggar

Agenda 2030 Bistånd & utveckling