Den extrema fattigdomen sjunker för långsamt

I Asien har fattigdomen minskat, men i flera afrikanska länder har den ökat. Hur går det egentligen med Agenda 2030?
nyhet
Hungerprojektet

Who is counted is who counts

Micah Grzywnowicz, International Advocacy Advisor at RFSL, explains how the 2030 Agenda empowers the LGBTI movement.
nyhet

Att inte lämna någon utanför: arbetet för papperslösas rättigheter

Att motverka marginalisering är svårt när några av de mest utsatta människorna lever gömda.
nyhet

"Leave no one behind" – vad, vem och hur?

Världens ledare har lovat att de Globala målen ska uppnås för alla. Men hur undviker vi att människor lämnas utanför?
nyhet

Ny regering med internationellt uppdrag

Svenska FN-förbundet kommenterar Sveriges nya regering och de internationella frågor den behöver ta tag i.
nyhet
Svenska FN-förbundet

Positivt med stärkt biståndsstöd i överenskommelsen

CONCORD Sverige ser positivt på att vikten av bistånd understryks i överenskommelsen mellan S, MP, L och C.
nyhet
Concord Sverige

Wa­t­erAid blir väl­gören­hetspart­ner till Göte­borgsvarvet

Spring Göte­borgsvarvet till för­mån för Wa­t­erAid 2019!
nyhet
WaterAid

”Allt viktigare för företag att jobba med hållbar utveckling”

I en värld där marknadskrafter styr mycket av utvecklingen blir näringslivets roll i hållbarhetsarbetet central.
nyhet
Svenska FN-förbundet

”Vi är många som kämpar”

Tillsammans med andra föräldrar kämpar Miriam Chilaka, Zimbabwe, för att skolorna ska utrustas för barn med olika behov.
nyhet
IM Individuell Människohjälp

Så ska alla få tillgång till elektricitet

Hur fixar vi en hållbar utbyggnad av elektriciteten? Genom att fasa ut fossil energi och satsa på förnybara lösningar!
nyhet
Naturskyddsföreningen
Annons