Globalportalen hjälper en ny generation att engagera sig.