Världsnaturfonden WWF

WWF arbetar för en framtid där människan lever i harmoni med naturen.

Världsnaturfonden WWF kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten. Vi arbetar också för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt och minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Det är alla människors ansvar att jordens fantastiska mångfald får leva vidare och det är i samarbete med andra som vi kan göra riktig nytta. Bli medlem i WWF eller varför inte bli fadder åt tigrar, pandor och andra utrotningshotade arter?

Taggar

Klimat & miljö