Annonser
Annons från Camino
view counter
view counter
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
MR-dagarna i Umeå
view counter
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Banner: AFS
view counter
view counter
view counter
Vill du synas här?
view counter

WaterAid

58.492933199856318.07909216271873

Rent vatten och sanitet är grundläggande rättigheter som alla på vår jord borde ha tillgång till. Ändå saknar 768 miljoner människor rent vatten och två och en halv miljarder har ingen toalett att gå till. Resultatet är förödande: varje dag dör 2000 barn i sjukdomar orsakade av brist på rent vatten.

WaterAids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. Ett av FNs så kallade millenniemål slår fast att antalet människor utan rent vatten och sanitet skall halveras till år 2015. WaterAid verkar för att det målet skall uppnås som ett steg på vägen.

WaterAid i världen
WaterAid har funnits i Sverige sedan 2009 och är del av den internationella federationen WaterAid, som startade 1981 i Storbritannien. Övriga medlemsländer är USA, Australien, Kanada och Japan. I Sverige är Kronprinsesseparet organisationens beskyddare. 1995 mottog WaterAid the Stockholm Water Prize.

WaterAid har verksamhet i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och i Stillahavsområdet.


WaterAids arbetssätt

WaterAid arbetar genom konkret bistånd och opinionsbildning för allas tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Samordnade insatser på alla dessa tre områden är nödvändiga för att nå varaktiga resultat. WaterAids konkreta biståndsarbete genomförs i nära samverkan med lokala partnerorganisationer för att säkerställa att lokala behov blir styrande. Lokal samverkan leder också till att insatserna blir långsiktigt varaktiga. Detta arbete gav förra året 1,7 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,2 miljoner människor fick tillgång till sanitet. Sedan starten 1981 har 19,2 miljoner människor fått rent vatten och 15,1 miljoner människor sanitet tack vara WaterAids arbete.

WaterAid kompletterar det konkreta biståndsarbetet med opinionsbildning både lokalt, nationellt och internationellt för en politik som erkänner den viktiga roll som rent vatten och sanitet spelar i kampen mot sjukdomar och för att få bukt med fattigdomen. Vi sätter press på beslutsfattare att ta ansvar för att rent vatten och sanitet blir en tillgång för alla.

WaterAids landsprogram

WaterAids biståndsarbete bedrivs för närvarande i 26 av världens fattigaste länder.

Västra Afrika: Burkina Faso, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Nigeria och Sierra Leone.
Östra Afrika: Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.
Södra Afrika: Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mocambique, Swaziland och Zambia.
Asien: Bangladesh, Kambodja, Indien, Nepal och Pakistan.
Stilla havsområdet: Papua Nya Guinea och Östtimor.
Centralamerika: Nicaragua.

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på