Annonser
Annons från Camino
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
view counter
view counter
MR-dagarna i Umeå
view counter
Vill du synas här?
view counter
Banner: AFS
view counter

Svenska Läkare Mot Kärnvapen

58.4943998154471918.047534895745088

Föreningen Svenska Läkare Mot Kärnvapen, SLMK, har omkring 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. Föreningen är baserad på ideellt arbete och är politiskt oberoende. SLMK ingår i världsfederationen IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War).

SLMK:s övergripande mål är att förhindra kärnvapenkrig. För att nå detta mål krävs enligt vår uppfattning att alla kärnvapen i världen avskaffas.

Föreningens syfte är att sprida saklig och vetenskapligt välgrundad information om de medicinska effekterna av kärnvapen. Därvid beaktas både hälsoriskerna vid tillverkning, förvaring, lagring och transport av kärnvapen, och följderna av en faktisk kärnvapendetonation.

Som steg på vägen mot målet arbetar vi för

- Ett heltäckande förbud mot kärnvapenprov

- Stärkande av Icke-Spridningsfördraget NPT

- En konvention som olagligförklarar kärnvapnen

SLMK arbetar genom

- aktiv opinionsbildning för kärnvapennedrustning i olika nationella och internationella fora, ofta i samarbete med andra ideella föreningar med samma mål

- utarbetande av informationsmaterial, såväl internetbaserat som i tryckt form, rapporter och annan litteratur relaterad till kärnvapennedrustning

- kontakter med andra läkarföreningar för nedrustning i olika länder

- olika projekt i Sverige och utomlands som stöder arbetet för kärnvapennedrustning

- dialogsamtal med beslutsfattare i kärnvapenländer och kärnvapenbärande organisationer

På vår hemsida kan du även ta del av det webbaserade utbildningsmaterialet Lär om Kärnvapen.

De här bloggar för organisationen: 
Svenska läkare ...

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på