Annonser
MR-dagarna i Umeå
view counter
Banner: AFS
view counter
view counter
view counter
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons från Camino
view counter

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. Vi stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet.

Vi är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi stärka människors egen förmåga att förändra och kräva sina mänskliga rättigheter.

Vår styrka är våra lokala partners och de tusentals medarbetare som finns i ACT-alliansen. De har kunskapen, erfarenheten och lokalkännedomen. Genom dem finns vi på plats före, under och efter en katastrof.

De beslut vi fattar i Sverige eller i EU kan få konsekvenser för människors liv i andra delar av världen. Därför arbetar vi också med att påverka Sveriges och EU:s politik . Detta gör vi på uppdrag av den världsvida kyrkan och ACT-alliansen.

När det gäller katastrofinsatser strävar vi efter att göra inköp så nära katastrofområdet som möjligt för att inte slå ut lokal produktion utan i stället stärka den lokala marknaden. Vi fokuserar särskilt på människors psykosociala välbefinnande.

I det långsiktiga utvecklingssamarbetet fokuserar vi framför allt på stöd till projekt som handlar om rätten till mat, fred och försoning och mänskliga rättigheter. Vi vill stärka människors egen förmåga att förändra och försöker motarbeta sådant som skapar beroende.
I påverkansarbetet vill vi arbeta på uppdrag av våra partners . Deras liv påverkas av beslut vi fattar i Sverige eller inom EU när det gäller klimat-, handels- eller jordbrukspolitiken.

År 2006 blev Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi arbetar med fyra utmaningar:
1) bekräfta de mänskliga rättigheterna
2) bygga fred
3) minska farlig klimatpåverkan
4) utrota hunger och fattigdom.

Och med tre perspektiv:
Vi vill arbeta:
1)rättighetsbaserat och med ett könsrollsperspektiv. Alla människor har rätt till frihet och ett värdigt liv.
2) för en hållbar utveckling. Det når vi när både dagens och morgondagens människor känner trygghet inför framtiden och litar på att kommande generationer kan försörja sig.
3) med försoning. Vi vill arbeta för fredliga relationer på alla nivåer: i hem, samhälle, nationer och internationellt.

Svenska kyrkans internationella arbete
www.svenskakyrkan.se/internationellt
info@svenskakyrkan.se telefon 018-16 96 00

De här bloggar för organisationen: 
Ageragruppen
Globalportalen ...
Globalportalen - Åsa
I någon annans ...
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans...

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på