Annonser
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons från Camino
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons: Global Week
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
Annons: RKUF
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Annons: Rafikis barnrättsbok
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons: Diakonia
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons: Svalorna Latinamerika
view counter
osynligt block med allt organisationsinnehåll
6.3118440545657 0.000139214015802
0.00040470116004719 31.465854599913
0.00027843803331646 34.494117620982
26.246326401655 30.247806506488
9.7174166796094E-5 34.884742657769
30.06346507353 31.247058831867
9.145 40.486316066405
0.0004775671441246 0.0011929840993509
9.0165958210351 38.75193157757
0.00047488493065053 36.494114070866
9.145 40.486316066405
42.494117644152 40.49267578125
7.811761368015 0.00047868495971462
-0.22800436580882 15.827653862475
9.145 40.486316066405
31.043933823529 34.851600555907
31.320789318961 34.269104003906
31.297321274705 34.29931640625
31.305652583073 34.275360107422
0.00029011053197477 29.153308828885
31.043933823529 34.851600555907
6.3118440545657 0.000139214015802
23.247486072417 90.356330930485
0.00021720892333984 0.00077050144174427
21.2470588219 92.987441837014
13.623530693265 0.0013564529339969
41.20438 74.766098
9.145 40.486316066405
6.1620041170434E-5 21.246936753217
46.494120013549 28.369885000058
12.623529411765 30.215808819614
9.748917 0.001235775802602
23.247486072417 90.356330930485
9.145 40.486316066405
9.145 40.486316066405
33.886917 9.537499
26.246326401655 30.247806506488
6.3118440545657 0.000139214015802
32.494125251773 9.5374989881253
35.86166 104.195397
9.595 28.436
50.7327045 7.0963113
12.862807 30.217636
0.051 40.314
0.051 40.314
5.152149 46.199616
0.00047470606677233 40.313999920837
30.375321 69.345116
2.0333333 45.35
6.428055 -9.429499
7.946527 -1.023194
9.145 40.489673
0.051 40.314
13.794185 -88.89653
5.7 -76.6666667
13.69 -89.19
31.9465703 35.3027226
-29.857876 31.027581
35.86166 104.195397
-6.369028 34.888822
0.051 40.314
-29.857876 31.027581
6.428055 -9.429499
-29.857876 31.027581
59.8585638 17.6389267
6.428055 -9.429499
12.879721 121.774017
32.06395559466 35.39794921875
-14.235004 -51.92528
9.145 40.489673
13.794185 -88.89653
6.428055 -9.429499
12.862807 30.217636
-3.1470532 37.1687339
38.963745 35.243322
31.54505 74.340683
59.3145812 18.0717833
25.2644444 55.3116667
21.913965 95.956223
-1.831239 -78.183406
59.32893 18.06491
7.3331109 31.4157958
59.32893 18.06491
-29.748804 30.937362
59.32893 18.06491
15.783471 -90.230759
23.885942 45.079162
21.00789 -10.940835
21.00789 -10.940835
7.9630921 30.1589303
34.802075 38.996815
12.565679 104.990963
-18.665695 35.529562
60.0172316 17.7337991
2.0333333 45.35
59.27965 18.2920222
-30.559482 22.937506
9.5357489981336 34.98046875
21.00789 -10.940835
4.570868 -74.297333
1.373333 32.290275
18.0840609 -15.97842
23.709921 90.407143
12.862807 30.217636
60.4874196 9.1913573
31.046051 34.851612
31.046051 34.851612
15.454166 18.732207
17.727758609852 -7.998046875
12.6574851 9.6394719
40.750445 -73.969013
40.7143528 -74.0059731
4.570868 -74.297333
40.7143528 -74.0059731
7.9630921 30.1589303
21.00789 -10.940835
7.079371 -70.758377
25.621149 88.634491
9.7956775828297 29.53125
55.604981 13.003822
4.570868 -74.297333
-6.369028 34.888822
30.585164 36.238414
60.128161 18.643501
60.128150866948 18.247062401205
31.9465703 35.3027226
14.774882506516 -75.05859375
4.570868 -74.297333
31.522561 34.453593
31.522561 34.453593
31.522561 34.453593
-19.015438 29.154857
25.280282 51.522476
31.046051 34.851612
30.585164 36.238414
60.128161 18.643501
-1.658501 29.2204548
0.31242215783639 32.577209472656
56.494117766413 11.623529411765
18.247058813297 0.0011029841822723
0.054254513128056 40.308357149012
21.007889999833 0.00016210218019674
0.00027843803331646 34.494117620982
0.00036998215295767 32.97850003802
40.494666936457 64.585220157537
9.7174166796094E-5 34.884742657769
3.2867346191406E-5 34.68162253464
40.494666936457 64.585220157537
0.00027843803331646 34.494117620982
12.623529411765 30.215808819614
60.128150866948 18.247062401205
9.1236743702535 0.00017736095469445
0.00027843803331646 34.494117620982
40.750739961512 0.0011284940382984
30.141590081912 100.9907377358
15.123530929122 18.247821762983
23.247486072417 90.356330930485
21.2470588219 92.987441837014
31.247351549856 34.494117644327
65.333694278299 16.246631574176
7.8117227442063 30.157215073529
60.128150866948 18.247062401205
34.947249322895 72.331069766774
23.247486072417 90.356330930485
0.00047679231124351 29.35546875
30.585163965646 36.236308246597
17.04776239983 80.098159610386
0.00046153231811362 22.24609975
12.879721 121.774017
18.541548598472 -72.530443517187
1.103458599347 32.3395516
9.9303866327953 -83.763964025
31.769698247046 35.21796956875
33.472190404972 41.743848475
40.750964540625 -73.9641553375
32.300556585191 35.1081062875
31.779038035996 35.206983240625
12.430627105361 122.86689535
12.430627105361 121.9879891

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. Vi stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet.

Vi är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi stärka människors egen förmåga att förändra och kräva sina mänskliga rättigheter.

Vår styrka är våra lokala partners och de tusentals medarbetare som finns i ACT-alliansen. De har kunskapen, erfarenheten och lokalkännedomen. Genom dem finns vi på plats före, under och efter en katastrof.

De beslut vi fattar i Sverige eller i EU kan få konsekvenser för människors liv i andra delar av världen. Därför arbetar vi också med att påverka Sveriges och EU:s politik . Detta gör vi på uppdrag av den världsvida kyrkan och ACT-alliansen.

När det gäller katastrofinsatser strävar vi efter att göra inköp så nära katastrofområdet som möjligt för att inte slå ut lokal produktion utan i stället stärka den lokala marknaden. Vi fokuserar särskilt på människors psykosociala välbefinnande.

I det långsiktiga utvecklingssamarbetet fokuserar vi framför allt på stöd till projekt som handlar om rätten till mat, fred och försoning och mänskliga rättigheter. Vi vill stärka människors egen förmåga att förändra och försöker motarbeta sådant som skapar beroende.
I påverkansarbetet vill vi arbeta på uppdrag av våra partners . Deras liv påverkas av beslut vi fattar i Sverige eller inom EU när det gäller klimat-, handels- eller jordbrukspolitiken.

År 2006 blev Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi arbetar med fyra utmaningar:
1) bekräfta de mänskliga rättigheterna
2) bygga fred
3) minska farlig klimatpåverkan
4) utrota hunger och fattigdom.

Och med tre perspektiv:
Vi vill arbeta:
1)rättighetsbaserat och med ett könsrollsperspektiv. Alla människor har rätt till frihet och ett värdigt liv.
2) för en hållbar utveckling. Det når vi när både dagens och morgondagens människor känner trygghet inför framtiden och litar på att kommande generationer kan försörja sig.
3) med försoning. Vi vill arbeta för fredliga relationer på alla nivåer: i hem, samhälle, nationer och internationellt.

Svenska kyrkans internationella arbete
www.svenskakyrkan.se/internationellt
info@svenskakyrkan.se telefon 018-16 96 00

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på