Annonser
Annons från Volontärresor
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
MR-dagarna i Umeå
view counter
Vill du synas här?
view counter
view counter
view counter

LO-TCO Biståndsnämnd

Syftet med LO-TCO Biståndsnämnds verksamhet är att verka för en rättvisare fördelning av makt och resurser för att utrota fattigdomen i världen, skapa jämställdhet och välfärd samt utveckla och fördjupa demokratin.

Det vill vi göra genom att stödja utvecklingen av oberoende, demokratiska och jämställda fackliga organisationer i vår omvärld.

Vi tror nämligen att starka fackföreningar är en av de viktigaste instrumenten för att genomdriva förändringar i ett land. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga villkor i arbetet så kan de förändra maktstrukturer och hela samhället.

I uppgiften ingår dessutom att bedriva informationsverksamhet om detta och näraliggande internationella fackliga frågor.

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på