Annonser
view counter
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons: Rafikis barnrättsbok
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons: AFS
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Annons: Global Week
view counter
Annons: Svalorna Latinamerika
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons från Camino
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons: Diakonia
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons: RKUF
view counter

Presidentkandidater uppmanas att stå upp för mänskliga rättigheter

25 apr 2012
Presidentvalet i Dominikanska republiken erbjuder ett utomordentligt tillfälle i kampen för mänskliga rättigheter, säger Amnesty International och kräver att kandidaterna tar ställning till en rad frågor, som den alarmerande ökningen av människor som dödas av polisen, våld mot kvinnor och misshandel av flyktingar.

I ett öppet brev finns flera rekommendationer till presidentkandidaterna, som behovet av en omfattande förbättring av polisen, utnämnandet av en justitieombudsman och effektiva åtgärder för att ta itu med till exempel genusbaserat våld, misshandel av flyktingar, tvångsvräkningar och vägran att ge identifikationsdokument till dominikaner med haitiskt ursprung.

- Presidentvalet är ett utomordentligt tillfälle att diskutera de utmaningar som Dominikanska republiken står inför, däribland hur man bättre ska skydda och främja mänskliga rättigheter, säger Javier Zúñiga, på Amnesty.

- Mänskliga rättigheter får inte ses som något sekundärt eller som en separat fråga skild från dagliga frågor om politik och ekonomi, utan istället ska det vara integrerat och en nödvändig del i det dominikanska samhället, fortsätter han.

Amnesty gav rekommendationer bland annat för följande människorättsproblem:

Människorättsbrott som begås av polis

Den nationella polisen är ansvarig för för flera olika människorättsbrott, som utomrättsliga avrättningar, tortyr och annan misshandel, påtvingade "försvinnanden" och godtyckliga gripanden.

Utredningar av polisens människorättsbrott är ofta bristfälliga och många av de ansvariga ställs aldrig inför rätta.

Amnesty International anser att den nya presidenten ska garantera att det görs ordentliga utredningar om polisvåld och att offren och deras familjer får full upprättelse. Presidenten bör också ta initiativ till en reform baserad på mänskliga rättigheter för den nationella polisen.

Våld mot kvinnor och flickor

I flera av presidentkandidaternas manifest ingår lagstiftning, politik och administrativa åtgärder för att förebygga genusbaserat våld och förbättra vården för överlevande.

Den som vinner valet måste implementera en rad åtgärder för att hjälpa de överlevande och se till att tillfredsställande utredningar görs. Den nya presidenten bör också ge sitt stöd till en lagstiftning som tillåter abort, åtminstone när graviditeten kan riskera kvinnans liv eller hälsa allvarligt eller om den är orsakad av våldtäkt eller incest.

Kränkningar av dominikaner med haitiskt ursprung och haitiska flyktingar

Hundratusentals dominikaner med haitiskt ursprung har nekats identifikationsdokument av den centrala valnämnden. Det har resulterat i att människor inte får rätt till utbildning, anställning, hälsovård, medborgarskap och rätten att rösta.

De dominikanska myndigheterna fortsätter att massutvisa haitiska flyktingar, trots en begäran från FN:s flyktingorgan UNHCR och högkommissarien för mänskliga rättigheter att ingen ofrivilligt ska skickas tillbaka till Haiti på humanitära grunder, efter jordbävningen 2010.

Den nya presidenten kommer att bli ansvarig för att rättigheterna för dominikaner med haitiskt ursprung och haitiska flyktingar respekteras och skyddas.

Tvångsvräkningar

Enligt lokala frivilligorganisationer har minst 100 tvångsvräkningar genomförts mellan januari och september 2011. De flesta av vräkningarna genomförs utan att en lämplig process och samråd med det drabbade samhället har skett.

Den nya presidenten måste garantera att vräkningar endast sker i exceptionella undantagsfall och i samråd med de boende.

Amnesty International välkomnar att presidentkandidaterna svarar skriftligt på dessa frågor och gör svaren offentliga innan valdagen den 20 maj.

18.735693 -70.162651

Facebook kommentarer

Genom att kommentera på globalportalen.org accepterar du våra riktlinjer.

Facebook

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på