Annonser
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons: Rafikis barnrättsbok
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons: Svalorna Latinamerika
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons: RKUF
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Annons: Global Week
view counter
Annons från Camino
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
Annons: Diakonia
view counter
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons från Volontärresor
view counter

Medlemsorganisationer

A B C D E F H I K L N O P R S U V W

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vi är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Tillsammans med våra 26 medlemsorganisationer bedriver vi drygt 230 utvecklingsprojekt i 26 länder, bland annat i Burma, Palestina, Serbien och Sydafrika.

Operation 1325

Mer makt åt kvinnor i fredsprocesser är vårt mål. Målet ska appliceras på allt arbete som rör fred och säkerhet. Vi samverkar med våra medlemsorganisationer, samt med samarbetspartners i Sverige och konfliktområden. Vi arbetar främst med påverkan och utbildning för att bidra till att förverkliga resolution 1325. ”Säkerhetsrådet uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter.” Resolution 1325:s första paragraf

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på