Annonser
Vill du synas här?
view counter
view counter
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter
view counter
MR-dagarna i Umeå
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons från Volontärresor
view counter

Medlemsorganisationer

A C D E F G I K L M N O P R S U V W Ö

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är de långsiktiga mål som dominerar verksamheten. Varje år genomförs 400 projekt.

Operation 1325

Mer makt åt kvinnor i fredsprocesser är vårt mål. Målet ska appliceras på allt arbete som rör fred och säkerhet. Vi samverkar med våra medlemsorganisationer, samt med samarbetspartners i Sverige och konfliktområden. Vi arbetar främst med påverkan och utbildning för att bidra till att förverkliga resolution 1325. ”Säkerhetsrådet uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter.” Resolution 1325:s första paragraf

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på