Annonser
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons: Rafikis barnrättsbok
view counter
Annons: Svalorna Latinamerika
view counter
Annons: Diakonia
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Annons från Camino
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons: RKUF
view counter
Annons: Global Week
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter

Medlemsorganisationer

A B C D E F H I K L N O P R S U V W

Latinamerika.nu

Latinamerika.nu är en hemsida om människor, miljöer och händelser i Central- och Sydamerika. Latinamerika.nu erbjuder en unik rapportering från regionen, genom att ha en permanent närvaro av journalister med god lokalkännedom i flera av länderna.

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Vi arrangerar ungdomspraktik i Latinamerika, stödjer Latinamerikanska folkrörelser, påverkar Sveriges oh EU:s politik och är en samlande kraft för människor i Sverige med engagemang för Latinamerika. Och Du kan bli en del av detta!

Ljungskile folkhögskola

Ljungskile Folkhögskolas fokusområden är demokrati, kultur och internationella frågor. Undervisningen sker till en stor del med hjälp av elevernas aktiva deltagande och den centrala tanken är att alla kan bidra med något.

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkarmissionen

Läkarmissionen arbetar för att förändra framtiden för utsatta människor. Vi förmedlar över hundra miljoner kronor varje år till våra olika ändamål, främst hjälpinsatser inom tre huvudområden: Social omsorg, utbildning och självförsörjning.

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på