Annonser
Annons: Camino Magasin
view counter
Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
view counter
Vill du synas här?
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons: IM, Individuell Människohjälp
view counter

Svenska Läkare Mot Kärnvapen: Alla blogginlägg

Dags att Sverige åter tar ­initiativ för nedrustning

Ingress: 
Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudet, men det kan nu ändras. Och Sverige kan vara drivande i utvecklingen, skriver Andreas Tolf, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen och Malin Nilsson, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF).

Det är dags för det internationella samfundet att påbörja förhandlingar om ett avtal som förbjuder kärnvapen. Det konstaterades vid avslutandet av det internationella regeringsmötet om kärnvapen som nyligen hölls i Mexiko.

Dagens kärnvapen är mer än tusen gånger starkare än bomberna som föll över Hiros

Bygger din bank bomber? Byt bank!

Ingress: 
ICAN Sverige har släppt en ny film om svenska bankers investeringar i kärnvapen. Titta, lär och sprid!

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) är den internationella kampanjen för att avskaffandet av kärnvapen. Läs mer om ICAN och om hur du kan engagera dig!

Nobelpristagare varnar: 2 miljader svältoffer vid kärnvapenkrig

Ingress: 
Svenska Läkare mot Kärnvapen tillsammans med internationella läkarrörelsen mot kärnvapen (IPPNW), som tilldelades Nobels fredspris 1985, släpper idag en rapport som visar att även ett småskaligt, regionalt avgränsat kärnvapenkrig kan orsaka en global svältkatastrof med risk för två miljarder människors liv.

– Ett kärnvapenkrig där bara en bråkdel av existerande arsenaler skulle komma att orsaka en stor mängd dödsfall världen över – många fler än vad vi tidigare har trott, säger rapportförfattaren Ira Helfand som är en av tre ordförande för IPPNW.

Nuclear Famine: Two Billion People at Risk? är en uppdaterad rapport som ursprungligen skrevs av Dr. Helfand 2012. Denna rapport bygger på samma sätt som den tidigare på data framtaget av klimatforskare som studerat effekten kärnvapenexplosioner skulle ha på atmosfären och ekosystemet.

Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?
Faktaruta: innehåll: 

Läs ny rapport:

2 miljader riskerar att dö av svält efter kärnvapenkrig. Den uppdaterad rapport ”Nuclear Famine – 2 billion people at risk?” visar att förra årets analyser av klimatdata varit underdrivna. Istället för 1 miljard svältoffer vid en kärnvapenutväxling mellan t.ex. Indien och Pakistan riskerar 2 miljarder att omkomma på grund av den minskade födoproduktion som skulle uppstå.

Läs hela rapporten här!

Läkare mot Kärnvapen: Varför vill Sverige inte agera mot kärnvapen?

59.32742218.0677232
Ingress: 
Sverige är enligt Regeringsdeklarationen fortfarande för kärnvapennedrustning. Men konkret förhindrar regeringen detta genom sitt internationella agerande. Uppenbarligen prioriterar man samarbete med Nato, Storbritannien och Frankrike, skriver företrädare för Svenska läkare mot kärnvapen.

Läs hela artikeln på SvD.

Faktaruta: rubrik: 
Läs mer
Faktaruta: innehåll: 

Svenska banker investerar i kärnvapen

Ingress: 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Svenska Handelsbanken investerar i kärnvapen. Detta visar den globala rapporten Don’t Bank on the Bomb.

Rapporten identifierar 28 företag som moderniserar, underhåller och producerar världens kärnvapenarsenaler. Rapporten listar under rubriken Hall of Shame även de finansiella institutioner som ekonomiskt bidrar till detta. Där hittar vi de två svenska storbankerna Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken.

Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Hela rapporten hittar du på www.dontbankonthebomb.com. Vi tillhandahåller även en svensk sammanfattning  med Sverigespecifik information på www.slmk.org, www.ikff.se samt www.icanw.se

Kontakta gärna oss i Sverige för mer information, intervjuer etc.

Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen, josefin.lind@slmk.org, 0760-245158
Elin Liss, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, elin.liss@ikff.se 0736-471971

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet är samarbetspartners inom den globala kampanjen ICAN vars mål är ett internationellt förbud mot kärnvapen.

Ladda ner hela pressmeddelandet här.

Ökat stöd för kärnvapenförbud – men Sverige är tyst

Ingress: 
I förra veckan hölls för första gången i FN:s generalförsamling ett högnivåmöte om nedrustning av kärnvapen.

Det var ett hoppingivande möte. Det humanitära initiativet för kärnvapennedrustning fortsätter att växa sig starkare och många stater uttalade sig i generalförsamlingen om att tiden är kommen för ett förbud mot kärnvapen.

Carl Bildt efterfrågar reaktioner på hans Washingtontal, men ignorerar de som har skickats

Ingress: 
Hur arbetar vi bäst för en kärnvapenfri värld?, frågar Svenska Läkare mot Kärnvapen vår svenska utrikesminister Carl Bildt.

Utrikesminister Carl Bildt deltog i radions Studio Ett förra måndagen (6/5). Det var med anledning av att han kritiserats för att inte stå bakom ett uttalande om hur de katastrofala humanitära konsekvenserna av kärnvapen är starka incitament för nedrustning och att kärnvapen aldrig mer får användas. Han menade att denna typ av beslut tas under hans nivå och att när han exempelvis talade i Washington var det ingen som intresserade sig. Men Carl Bildt, vi skrev ju ett brev till dig med anledning av ditt anförande som du inte ens har svarat på? Inte ens via Twitter.

Andreas Tolf ny ordförande

Ingress: 
Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar Andreas Tolf som ny ordförande för 2013!

Samtidigt vill vi tacka avgående ordförande Jan Larsson för de fyra år som du har lett organisationens och styrelsens arbete med en vänlig och professionell hand.

23-29 januari Ray Acheson från Reaching Critical Will besöker Stockholm/Uppsala

58.4941228820302917.24705882394687
Ingress: 
Ray Acheson besöker Stockholm för att prata om militarisering och nedrustning. Ray Acheson är projektledare för Reaching Critical Will som arbetar för nedrustning av allt från kärnvapen till små och lätta vapen och hon är baserad i New York.

Ray övervakar och analyserar olika FNforum och processer relaterade till nedrustning, såsom icke-pridningsavtalet, FN:s generalförsamlings första utskott, FN: s handlingsprogram om handeldvapen och fördraget om vapenhandel. Hon är ansvarig för många av RCW:s publikationer.

Torsdag 24 januari

Tid och för vem: 18:00-20:00. Fredsrörelsen och alla intresserade.

Tema/titel: Vad händer inom nedrustningsvärlden, inom ICAN internationellt, vad ser vi som kommer framöver, hur kan vi internationellt samarbeta.

Organisation: 

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på