Annonser
Annons: Global Contact
view counter
Banner: AFS
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons från Volontärresor
view counter

Röda Korset : Alla blogginlägg

Överdriven byråkrati hindrar flyktingar från att återförenas med sin familj

Ingress: 
ECRE, Röda Korsets EU-kontor och flera europeiska rödakorsföreningar presenterar idag en rapport om familjeåterföreningsprocessen i flera av EU:s medlemsstater. Rapporten visar att återföreningen ofta förvandlas till en byråkratisk mardröm för personer som fått internationellt skydd inom EU.

ECRE (European Council for Refugees and Exiles), Röda Korsets EU-kontor och flera europeiska rödakorsföreningar presenterar idag en rapport om familjeåterföreningsprocessen i flera av EU:s medlemsstater. Rapporten Disrupted Flight - The Realities of Separated Refugee Families in the EU visar att återföreningen ofta förvandlas till en byråkratisk mardröm för personer som fått internationellt skydd inom EU.

Organisation: 

Internationella första hjälpen-dagen

Ingress: 
Den 13 september är det den internationella första hjälpen-dagen. En dag att påminna varandra om vikten av att kunna gripa in när en medmänniska behöver hjälp. Röda Korset har 400 första hjälpare på 37 orter i landet.

I Sverige har Röda Korset 400 frivilliga första hjälpare organiserade i 37 Första hjälpen-grupper på lika många orter. De hjälper till på festivaler, idrottsevenemang, konserter och marknader. Röda Korset har även en telefon-app för första hjälpen.

Under årets Almedalsvecka på Gotland hade Röda Korset frivilliga första hjälpare på plats på Visby gator och torg varje dag. Sammanlagt gjorde de 150 omhändertaganden. Det rörde sig om allt från getingstick till fotskador och ryggskott.

Organisation: 

Röda Korset ger humanitärt stöd efter monsunregnen i Sydasien

26.94602231309227587.88642660000005
Ingress: 
De senaste dagarna och veckorna har monsunregn lett till kraftiga översvämningar och jordskred i Nepal, Bangladesh, Indien och Pakistan. Fler än 1 500 människor har mist livet och 100 000-tals har evakuerats.

21 av Nepals 75 distrikt har under augusti och september drabbats av svåra översvämningar och jordskred. Situationen är den värsta i landet sedan floden Koshi svämmade över 2008. Sammanlagt 250 000 människor har drabbats. Röda Korset har nått 25 000 människor med nödhjälp, inklusive dricksvatten, sanitära hjälpmedel och tillfälligt tak över huvudet.

Organisation: 

Svart på vitt om humanitet

59.2908310577428218.10127035000005
Ingress: 
Hur förhåller sig politikerna och deras politiska partier till humanitet och medmänsklighet? Inför riksdagsvalet samtalar Röda Korset med talespersoner för politiska partier. De första två filmerna med samtal ”Svart på vitt om humanitet” publiceras idag.

–Vi i Röda Korset hävdar ofta att frågor om migration inte är politiska utan snarare rättsliga och humanitära och medmänskliga frågor. Eftersom Röda Korset är en neutral och opartisk organisation vill vi höra vad våra politiker och deras partier anser om just humanitet och medmänsklighet, säger Morgan Olofsson, kommunikations- och insamlingschef i Röda Korset.

Organisation: 

Röda Korset ser allvarligt på förskingring i Ugandas Röda Kors

0.136729814598419732.42744222500005
Ingress: 
Det har kommit Svenska Röda Korset till känna att cirka en halv miljon kronor i stöd till systerföreningen Ugandas Röda Kors har förskingrats. Det står klart sedan en extern revisionsbyrå redovisat resultatet av en korruptionsutredning.

Ugandas Röda Kors lovar att betala tillbaka pengarna. Det var i september förra året som ugandiska myndigheter inledde en förundersökning om korruption mot den dåvarande generalsekreteraren för Ugandas Röda Kors. Vid en husrannsakan i generalsekreterarens hus hittades en stor mängd importerade varor som betalats av ett inhemskt företag som ägs av Ugandas Röda Kors.

Organisation: 

5,6 miljoner kronor till humanitära insatser i Gaza och Libanon

Ingress: 
Den över tre år långa konflikten i Syrien har tvingat snart 1,5 miljoner människor på flykt till grannlandet Libanon. På Gazaremsan, i Palestina, har sommarens hårda strider i sin tur lett till att stora delar av områdets infrastruktur har förstörts och tvingat 520 000 palestinier att lämna sina hem. Röda Korset stödjer nu de drabbade med 5,6 miljoner kronor.

De senaste veckornas tunga beskjutning av Gazaremsan har fått svåra humanitära konsekvenser. Över 15 000 bostäder, varav 700 flerfamiljsbostäder, har förstörts eller skadats så allvarligt att de inte går att bo i dem. Detta i ett av världens mest tätbefolkade områden, med 1,7 miljoner invånare.

En sjukvårdare bär ett barn i Gaza. Foto: Röda Korset
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Hjälp de drabbade i Gaza:
Faktaruta: innehåll: 

Så här kan du hjälpa de drabbade i Syrien: 

  1. Sms:a MAT till 72 900 så skänker du 50 kr
  2. Gåva online: http://www.redcross.se/teman/mellanostern/ge-en-gava-syrien/
  3. Köp ett matpaket åt en person för 77 kr: http://shop.redcross.se/
  4. Bankgiro: 900-8004, märk talongen "Matpaket Syrien"
  5. Plusgiro: 900 800-4, märk talongen "Matpaket Syrien"
  6. Starta din egen insamling: http://egeninsamling.redcross.se/

Vårdgivare saknar kunskap om lag för vård för papperlösa

Ingress: 
Den 1 juli har det gått ett år sedan lagen om vård som inte kan anstå trädde i kraft. Att papperslösa har laglig rätt till vård är en stor framgång, men enligt en sammanställning av Röda Korset är kunskapen om lagen inom vården dålig och nästan var tionde papperslös som det senaste året sökt hjälp på Röda Korsets vårdförmedlingar har nekats vård.

Sedan lag 2013:407 trädde i kraft den 1 juli 2013 har papperslösa personers tillgång till vård förbättrats avsevärt. Det märks inte minst genom att antalet papperslösa patienter som söker sig till Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm och Rosengrenska/Röda Korsets mottagning för vård för papperslösa i Göteborg under det senaste året har minskat stadigt.

- Lagen har gett en tydlig effekt, allt fler får vård, säger Eva Hall, chef på Röda Korsets vårdenhet. Tyvärr kan vi också konstatera att det finns mycket kvar att göra för att alla som har rätt till vård ska få den.

Organisation: 

Röda Korset önskar ny policy för humanitärt bistånd

Ingress: 
Måndag 9 juni diskuteras den nya biståndspolitiska plattformen i riksdagen. Röda Korset vill påminna om att det humanitära perspektivet saknas i nya biståndspolitiska plattformen och därmed riskerar de grundläggande principerna för humanitärt bistånd att urholkas.

I komplexa kriser och väpnade konflikter är det viktigt att tydligt särskilja det humanitära biståndet från andra parallella insatser. Röda Korset vill därför uppmuntra regeringen att ta fram en ny policy för det humanitära biståndet som komplement till den biståndspolitiska plattformen.

Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?

Röda Korset varnar för stigande vattennivåer på Balkan

Ingress: 
Katastrofen växer efter de svåraste översvämningarna som någonsin har uppmätts på Balkan. Situationen är svår och hjälpinsatserna försvåras av problematiken med minor som kommit på drift.

Det finns stor oro för fortsatt stigande vattennivåer i Serbien och det finns risk för att Donau ska svämma över på grund av de kraftiga regnen under helgen. Röda Korset varnar för de hälsorisker som den drabbade befolkningen är utsatt för med förorenade eller förstörda vattentäkter på grund av översvämmade avloppssystem.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För att skänka pengar till Röda Korsets insatser på Balkan:
Sms:a AKUT BALKAN till 72 900
Ge bidrag via redcross.se
Inbetalningar via BG 900-8004 eller PG 900 800-4 märks med ”Balkan”

Mer om hur du kan bidra

Katastrofhjälp under extrema förhållanden i Sydsudan

7.933521995674265529.70283285000005
Ingress: 
Den humanitära situationen är alarmerande i Sydsudan och kommer att försämras ytterligare i samband med regnperioden, som redan har börjat på många håll i landet. Röda Korset och andra humanitära organisationer står inför enorma utmaningar och höga kostnader för att nå fram med nödhjälpen när vägarna och landningsbanorna i landet är obrukbara. En givarkonferens hålls i Oslo under tisdagen och Svenska Röda Korset startar en insamling för katastrofhjälp till Sydsudan.

–Villkoren blir ännu hårdare för alla de flyktingar som flytt för sina liv i den pågående konflikten. De lever i tillfälliga bosättningar, ofta i svåra förhållanden utan skydd mot regnen. Hjälpen har svårt att nå fram nu när vägar och landningsbanor täcks av vatten eller förvandlas till oframkomlig lera. Ett kolerautbrott har dessutom nyligen brutit ut i huvudstaden Juba, dit många flyktingar sökt skydd, säger Maria Nilsson, Svenska Röda Korsets representant på plats i landet.

Organisation: 

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på