Annonser
Annons: Diakonia
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons: Svalorna Latinamerika
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons: Rafikis barnrättsbok
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons: Global Week
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
Vill du synas här?
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
Annons: RKUF
view counter

Röda Korset : Alla blogginlägg

Fördelning av 120 000 flyktingplatser - ett litet steg i rätt riktning

Ingress: 
EU-länderna ska skänka närmare 10 miljarder kronor till flyktingläger i Turkiet, Libanon och Jordanien. Samtidigt har EU:s justitie- och inrikesministrar röstat igenom ett beslut om fördelningen av 120 000 flyktingar bland EU:s medlemsländer. Det vill säga, människor på flykt som anlänt till Grekland och Italien. Denna fördelning är ett litet steg i rätt riktning. Men Röda Korset anser att det måste göras mer om inte ännu fler ska dö i väntan på att EU ska gå från ord till handling.

– EU har 500 miljoner invånare och i förhållande till det är 120 000 platser väldigt lite. Dessutom är detta människor som redan befinner sig i Europa. Bara Sverige räknar med att uppåt 100 000 flyktingar kommer att söka asyl i år. Samtidigt har vi medlemsstater som tar ett väldigt litet ansvar för flyktingsituationen. Leder EU-beslutet till att fler gör mer så har vi kommit en bit på väg, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Flygfoto över flyktingläger med tusentals tält
Organisation: 

2 av 3 kan tänka sig att bli volontär för att hjälpa andra människor

Ingress: 
2 av 3 skulle kunna tänka sig att engagera sig frivilligt för att hjälpa andra människor. Men bara var tionde uppger att de faktiskt är engagerade frivilligt någon gång i veckan för att hjälpa andra människor. Det visar en NOVUS-undersökning som genomförts på uppdrag av Röda Korset.

- Det finns en outnyttjad kraft runt om i landet som Röda Korset vill ta vara på. 60 miljoner människor är på flykt och många av dem kommer till Sverige. Röda Korset har idag 30 000 volontärer som var och en bidrar till en mer human värld. Men vi behöver bli ännu fler som hjälper asylsökanden och nyanlända till en bra start i Sverige, säger Anna Carlstedt, ordförande i Röda Korset.

Vanligaste anledningarna till att man inte engagerar sig är att det tar för mycket tid och att man prioriterar annat:

En grupp människor
Organisation: 

Stor hjälpinsats till översvämningar i Myanmar

Ingress: 
Kraftiga monsunregn har sedan mitten av juli orsakat svåra översvämningar och jordskred i flera delar av Myanmar (Burma). Tusentals bostäder och över en miljon tunnland odlingsmark har blivit obrukbar och hjälpinsatsen försvåras av att vägar har förstörts och broar rasat.

Sida bidrar med 3 miljoner till Röda Korsets akuta hjälpinsatser. Svårast drabbade är de fyra regionerna Chin, Magway, Sagaing och Rakhine. Svenska Röda Korsets representant Sofia Malmqvist finns på plats för att kartlägga förödelsen och hjälpbehoven.

–Regnperioden i Myanmar är långt ifrån över. Det kommer fortsätta regna i minst en månad till så situationen kan komma att förvärras. När vägarna blir farbara och vattnet sjunker undan kommer vi att få en bättre överblick över katastrofens omfattning, säger Sofia Malmqvist, Svenska Röda Korsets representant i Myanmar.

Organisation: 

Skydda mänskligheten – avskaffa kärnvapen

Ingress: 
Röda Korset hedrar de drabbade och minns atombomberna som förorsakat och fortfarande förorsakar stort lidande. I Hiroshima och Nagasaki 1945 släcktes hundratusentals liv på ett ögonblick. Många av dagens atombomber är tio gånger mer kraftfulla än de som fälldes över Hiroshima och Nagasaki för 70 år sedan.

–Kärnvapen är ett av det mest inhumana vapen som finns och dödar utan att göra skillnad på civila- och militära mål. Dessutom vet vi att lidandet för drabbade är livslångt och att det även drabbar framtida generationer. Det finns ett hot mot hela mänskligheten och enda sättet att skydda oss är att förbjuda användande av kärnvapen, säger Bo Hermansson, vice ordförande i Svenska Röda Korset som medverkar i manifestationen i Storkyrkan under Hiroshimadagen. 

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?

Migrationsverket och Röda Korset tecknar en avsiktsförklaring om ökat samarbete

Ingress: 
De senaste åren har ett stort antal asylsökande sökt skydd i Sverige. Det ställer höga krav på myndigheter och institutioner men också på samhället i stort. Därför skriver Migrationsverket och Röda Korset idag under en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla och stärka samarbetet.

- Migrationsverket och svenska Röda Korset har ett gemensamt engagemang för att asylsökande, nyanlända och andra migranters rättigheter och behov tillgodoses. I och med denna avsiktsförklaring är ambitionen att samverka i gemensamma frågor relaterat till människor som söker skydd i Sverige undan katastrofer, väpnade konflikter och andra oroligheter runt om i världen, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Organisation: 

Röda Korset delar ut nöd-kit för kvinnor på flykt i Syrien

Ingress: 
För kvinnor på flykt i och från Syrien råder akut brist på det allra nödvändigaste. Inför den internationella kvinnodagen delar Röda Korset ut ett nöd-kit anpassat för kvinnornas behov. Det innehåller bland annat bindor, underkläder, ficklampa och visselpipa. Nöd-kit finns att köpa i Röda Korsets gåvoshop på nätet.

– I krigets Syrien kämpar kvinnor dagligen för familjens överlevnad. Hon ska skaffa fram kläder, mat och vatten, vårda barn och gamla och söka efter saknade familjemedlemmar. Hennes egna behov och säkerhet prioriteras ofta bort, inte sällan med förödande konsekvenser, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Röda Korset.

Syrisk kvinna sitter på huk
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du hjälpa till?
Faktaruta: innehåll: 

Sms:a NÖDKIT till 72 900 och bidra med 100 kr
Köp ett nöd-kit

"Den rådande migrationspolitiken är inhuman och kostar liv"

Ingress: 
Röda Korset är djupt berörda av nyheten om att fler än 300 personer misstänks ha omkommit på Medelhavet de senaste dagarna. Under årets första dagar har nu 30 gånger fler migranter dött på väg till Europa från Afrika än under samma period förra året, då det uppsökande räddningsprogrammet Mare Nostrum fortfarande pågick.

Det finns inget som säger att Mare Nostrum skulle ha räddat de kvinnor, män och barn som nu frusit ihjäl eller drunknat, men klart är att det i dagsläget inte finns något likvärdigt projekt som kan ersätta verksamheten. Röda Korset menar att EU måste analysera konsekvenserna av detta och agera kraftfullare för att rädda migranters liv. Det nuvarande gränskontrollprojekt Triton är alltför begränsat och har inte till syfte att ge effektiv hjälp till migranter.

Ensam man vid havet
Organisation: 

Svensk rödakorspersonal hemkallad från ebolainsats i Sierra Leone

Ingress: 
Den 15 januari kom en av Röda Korsets svenska delegater som arbetat med ebolainsatsen i Sierra Leone hem för undersökningar på sjukhus. Delegaten har utsatts för smittorisk och har i enlighet med Röda Korsets säkerhetsrutiner kommit hem för medicinsk kontroll. Hen visar inga tecken på smitta.

Röda Korsets rutiner säger att anställda som varit i kontakt med smittade ska genomgå en medicinsk undersökning. När det handlar om internationell personal tas de i sådana fall hem.

Efter undersökningen har delegaten omhändertagits i enlighet med landstingets rutiner. Skulle hen visa symptom görs en ny undersökning. Ansvaret för de medicinska kontrollerna ligger på landstinget. Delegaten får hela tiden stöd av Röda Korset.

Dags att nominera till Röda Korsets journalistpris

Ingress: 
Det är hög tid att lämna in bidrag för nominering till Röda Korsets journalistpris 2015. Priset premierar reportage som skildrat människor i utsatta situationer utanför den gängse nyhetsrapporteringen under 2014. Det delas i år ut för tionde gången.

Röda Korset vill belysa och belöna den som har mod och integritet att gå sin egen väg och skapa uppmärksamhet kring människor i utsatta situationer utanför den gängse nyhetsrapporteringen. Därför delar Röda Korset ut ett journalistpris för att premiera den som - genom sitt berättande i text och/eller bild - skildrat de händelser, kriser eller katastrofer som sker vid sidan av strålkastarljuset, ute i världen såväl som i Sverige.

 

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Tidigare pristagare
Faktaruta: innehåll: 

Markus Alfredsson och Linnea Hambe 2013
Sofia Eriksson och Mikaela Matar 2012
Bo-Göran Bodin och Daniel Velasco 2011
Katarina Gunnarsson 2010
Randi Mossige-Norheim 2009 och 2014
Lasse Granestrand och Sven Irving 2008
Jörgen Huitfeldt, Thella Johnson och Ola Wong 2007
Hanna Sofia Öberg 2006

Enorma hjälpbehov för syrier och syriska flyktingar

35.2137201807849438.49189535000005
Ingress: 
Kyla, regn och matbrist slår hårt mot syrier som flytt för sina liv och som lever i Syrien. Idag har 12 miljoner människor behov av nödhjälp i Syrien. Röda Korset vädjar om mer stöd för att kunna hjälpa människor i Syrien och i grannländerna Libanon, Jordanien och Irak.

– Detta är en ofantligt stor humanitär katastrof. Det handlar om människor som har förlorat allt, som står utan husrum, mat eller medicin. Det är en utsatthet som är svår att förstå om man inte har upplevt den själv¸ säger Melker Måbeck, internationell chef i Röda Korset.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Såhär kan du hjälpa:

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på