Annonser
Bli volontär hos IM!
view counter
Blir Fredsobservatör!
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter
view counter
Annons: IM, Individuell Människohjälp
view counter
Vill du synas här?
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
http://voiceandmatter.net/
view counter
view counter
view counter

Röda Korset : Alla blogginlägg

Vårdgivare saknar kunskap om lag för vård för papperlösa

Ingress: 
Den 1 juli har det gått ett år sedan lagen om vård som inte kan anstå trädde i kraft. Att papperslösa har laglig rätt till vård är en stor framgång, men enligt en sammanställning av Röda Korset är kunskapen om lagen inom vården dålig och nästan var tionde papperslös som det senaste året sökt hjälp på Röda Korsets vårdförmedlingar har nekats vård.

Sedan lag 2013:407 trädde i kraft den 1 juli 2013 har papperslösa personers tillgång till vård förbättrats avsevärt. Det märks inte minst genom att antalet papperslösa patienter som söker sig till Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm och Rosengrenska/Röda Korsets mottagning för vård för papperslösa i Göteborg under det senaste året har minskat stadigt.

- Lagen har gett en tydlig effekt, allt fler får vård, säger Eva Hall, chef på Röda Korsets vårdenhet. Tyvärr kan vi också konstatera att det finns mycket kvar att göra för att alla som har rätt till vård ska få den.

Organisation: 

Röda Korset önskar ny policy för humanitärt bistånd

Ingress: 
Måndag 9 juni diskuteras den nya biståndspolitiska plattformen i riksdagen. Röda Korset vill påminna om att det humanitära perspektivet saknas i nya biståndspolitiska plattformen och därmed riskerar de grundläggande principerna för humanitärt bistånd att urholkas.

I komplexa kriser och väpnade konflikter är det viktigt att tydligt särskilja det humanitära biståndet från andra parallella insatser. Röda Korset vill därför uppmuntra regeringen att ta fram en ny policy för det humanitära biståndet som komplement till den biståndspolitiska plattformen.

Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?

Röda Korset varnar för stigande vattennivåer på Balkan

Ingress: 
Katastrofen växer efter de svåraste översvämningarna som någonsin har uppmätts på Balkan. Situationen är svår och hjälpinsatserna försvåras av problematiken med minor som kommit på drift.

Det finns stor oro för fortsatt stigande vattennivåer i Serbien och det finns risk för att Donau ska svämma över på grund av de kraftiga regnen under helgen. Röda Korset varnar för de hälsorisker som den drabbade befolkningen är utsatt för med förorenade eller förstörda vattentäkter på grund av översvämmade avloppssystem.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För att skänka pengar till Röda Korsets insatser på Balkan:
Sms:a AKUT BALKAN till 72 900
Ge bidrag via redcross.se
Inbetalningar via BG 900-8004 eller PG 900 800-4 märks med ”Balkan”

Mer om hur du kan bidra

Katastrofhjälp under extrema förhållanden i Sydsudan

7.933521995674265529.70283285000005
Ingress: 
Den humanitära situationen är alarmerande i Sydsudan och kommer att försämras ytterligare i samband med regnperioden, som redan har börjat på många håll i landet. Röda Korset och andra humanitära organisationer står inför enorma utmaningar och höga kostnader för att nå fram med nödhjälpen när vägarna och landningsbanorna i landet är obrukbara. En givarkonferens hålls i Oslo under tisdagen och Svenska Röda Korset startar en insamling för katastrofhjälp till Sydsudan.

–Villkoren blir ännu hårdare för alla de flyktingar som flytt för sina liv i den pågående konflikten. De lever i tillfälliga bosättningar, ofta i svåra förhållanden utan skydd mot regnen. Hjälpen har svårt att nå fram nu när vägar och landningsbanor täcks av vatten eller förvandlas till oframkomlig lera. Ett kolerautbrott har dessutom nyligen brutit ut i huvudstaden Juba, dit många flyktingar sökt skydd, säger Maria Nilsson, Svenska Röda Korsets representant på plats i landet.

Organisation: 

Den pågående tragedin i Medelhavet måste stoppas

Samtidigt som Global Forum on Migration and Development, ett internationellt forum för migration och utveckling som Sverige står värd för, inleddes i Stockholm igår drunknade hundratals migranter utanför kusten till den italienska ön Lampedusa. Röda Korset återupprepar sina krav på att Europas stater bör erkänna alla migranters rättigheter och se till att de har tillgång till sina grundläggande rättigheter och behov. Det måste upprättas legala vägar till Europa så att dessa tragedier kan förhindras.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
Erik Halkjaer, pressekreterare, tel: 08-452 48 02, e-post: erik.halkjaer@recross.se

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820  

 

Migration – ett samhällsfenomen som främjar utveckling

Ingress: 
Migration är i grunden något positivt och främjar utveckling. Internationella migranters grundläggande trygghet, rättigheter och behov måste dock alltid säkerställas. Det är ett par av de antaganden som Röda Korset tar med till den globala konferensen i Stockholm i veckan där stater och civilsamhället samlas för att diskutera migration och utveckling och relationen däremellan. I diskussionerna i förberedelserna till denna konferens har också behovet av migrationsrelaterad forskning belysts samt behovet av lagstiftning som möjliggör migration av arbetsskäl.

– Strikt migrationspolitik och fokuseringen på gränser och gränsbevakning främjar inte utveckling utan leder istället till att utvecklingspotentialen många gånger går förlorad. Denna insikt är framträdande och vi måste därför fortsätta att arbeta för en migrationspolitik – nationellt, på EU-nivå och globalt – som möjliggör för människor att göra något alldeles naturligt – nämligen migrera, säger Alexandra Segenstedt, migrationsrådgivare i Röda Korset.

Organisation: 

Randi Mossige-Norheim vinnare av Röda Korsets journalistpris 2014

Ingress: 
Röda Korsets journalistpris 2014 tilldelas Randi Mossige-Norheim för radioreportaget ”Narkotikalandet” som sändes i tre delar P1 Dokumentär, SR. Det är andra gången hon får ta emot priset. Prissumman består av 25 000 kr.

Dokumentärserien Narkotikalandet ger en unik inblick i en skuggvärld med droger, död, våld, prostitution och kriminalitet. Det pågår mitt framför våra ögon, om vi bara väljer att se.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För ytterligare information och intervju, vänligen kontakta:
Erik Halkjaer, pressekreterare Röda Korset.
Telefon: 08-4524802, e-post: erik.halkjaer@redcross.se

Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820

Svenska Röda Korsets ordförande talar i FN om riskhantering av humanitära katastrofer

Ingress: 
I dag presenterar FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) forskningsrapporten Saving lifes today and tomorrow om vikten av förebyggande arbete för att minska konsekvenserna av humanitära kriser.

En av rådgivarna bakom rapporten är Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich med lång erfarenhet av riskreducering och riskhantering i samband med humanitära katastrofer och kriser.

52 miljoner i behov av humanitär hjälp

OCHA:s forskningsrapport konstaterar krasst att i år kommer 52 miljoner människor behöva humanitär hjälp. Det är tre gånger fler än för tio år sedan. Samtidigt går bara 0,5 procent av allt humanitärt bistånd till förebyggande arbete. En ekvation som inte går ihop.

Eva von Oelreich, Röda Korsets ordförande.
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Erik Halkjaer, pressekreterare Röda Korset.
Telefon: 08-4524802, e-post: erik.halkjaer@redcross.se

Röda Korset får minskat bidrag från Sida

Ingress: 
Röda Korset blev i december en av Sidas elva strategiska partners i humanitärt arbete. I år har Sida beslutat att minska bidraget till Röda Korset med 20 procent på grund av bland annat ett korruptionsärende i Pakistan från 2006. Medel som var tänkta att kanaliseras via Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Med Sidas beslut om neddraget bidrag begär myndigheten en åtgärdsplan för att ytterligare förbättra rutinerna. Det är framför allt rutinerna inom IFRC som Sida kritiserar. Det är bidraget som kanaliseras genom IFRC som nu halveras, från sökta 80 miljoner till 41 miljoner kronor.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Nominerade till Röda Korsets journalistpris 2014

Ingress: 
Tio bidrag har nominerats till Röda Korsets journalistpris. Tre av reportagen är publicerade i tidningar, fyra är radioreportage och tre av de nominerade bidragen är sända i TV. Alla bidrag förmedlar och belyser, vart och ett på sitt sätt, människor i utsatta situationer som hamnat utanför den breda nyhetsrapporteringen i Sverige under 2013.

Årets nominerade journalister och bidrag till Röda Korsets journalistpris är:

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                     

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på