Annonser
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
view counter
Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter
Annons: IM, Individuell Människohjälp
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
view counter
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
view counter
Annons: Camino Magasin
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter

Röda Korset : Alla blogginlägg

Svenska Röda Korsets ordförande talar i FN om riskhantering av humanitära katastrofer

Ingress: 
I dag presenterar FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) forskningsrapporten Saving lifes today and tomorrow om vikten av förebyggande arbete för att minska konsekvenserna av humanitära kriser.

En av rådgivarna bakom rapporten är Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich med lång erfarenhet av riskreducering och riskhantering i samband med humanitära katastrofer och kriser.

52 miljoner i behov av humanitär hjälp

OCHA:s forskningsrapport konstaterar krasst att i år kommer 52 miljoner människor behöva humanitär hjälp. Det är tre gånger fler än för tio år sedan. Samtidigt går bara 0,5 procent av allt humanitärt bistånd till förebyggande arbete. En ekvation som inte går ihop.

Eva von Oelreich, Röda Korsets ordförande.
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Erik Halkjaer, pressekreterare Röda Korset.
Telefon: 08-4524802, e-post: erik.halkjaer@redcross.se

Röda Korset får minskat bidrag från Sida

Ingress: 
Röda Korset blev i december en av Sidas elva strategiska partners i humanitärt arbete. I år har Sida beslutat att minska bidraget till Röda Korset med 20 procent på grund av bland annat ett korruptionsärende i Pakistan från 2006. Medel som var tänkta att kanaliseras via Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Med Sidas beslut om neddraget bidrag begär myndigheten en åtgärdsplan för att ytterligare förbättra rutinerna. Det är framför allt rutinerna inom IFRC som Sida kritiserar. Det är bidraget som kanaliseras genom IFRC som nu halveras, från sökta 80 miljoner till 41 miljoner kronor.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Nominerade till Röda Korsets journalistpris 2014

Ingress: 
Tio bidrag har nominerats till Röda Korsets journalistpris. Tre av reportagen är publicerade i tidningar, fyra är radioreportage och tre av de nominerade bidragen är sända i TV. Alla bidrag förmedlar och belyser, vart och ett på sitt sätt, människor i utsatta situationer som hamnat utanför den breda nyhetsrapporteringen i Sverige under 2013.

Årets nominerade journalister och bidrag till Röda Korsets journalistpris är:

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För ytterligare information, kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801

Röda Korset finns i 189 länder och är världens största mänskliga skyddsnät. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp – ute i världen och hemma i Sverige.    

Röda Korsets pressjour: 08-452 4820                     

Oacceptabelt att miljoner syrier vägras nödhjälp

Ingress: 
De stridande parterna i Syrien måste börja respektera de humanitära principerna. Hittills har 34 frivilligarbetare från Syriska Röda Halvmånen dödats, samtidigt som miljoner civila syrier hindras från att få mat och vård. Röda Korset skriver i SVT Debatt.

I dagarna går konflikten i Syrien in på sitt fjärde år. Det är en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid. Nästan halva befolkningen, lika många som hela Sveriges befolkning, är i dag i behov av nödhjälp. 6,5 miljoner människor befinner sig på flykt i sitt eget land. 2,5 miljoner har flytt till andra länder.

Isolerade städer som Homs och förstäder i Damaskus som Yarmouk Camp, Barzeh och Mouadamyia har blivit synonyma med brutalt mänskligt lidande.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Syrien: Maten är slut

34.8538912109616838.66767660000005
Ingress: 
6,5 miljoner syrier på flykt i sitt eget land är i akut behov av mat, men maten är snart slut. Röda Korset ber därför svenska folket om hjälp att samla in 15 000 matpaket.

När livsmedelsproduktionen står still och priserna på den mat som finns stiger dramatiskt blir allt fler beroende av matpaket för att överleva i Syrien, men i Röda Korsets förråd finns bara mat som räcker till slutet av april. Kommer det inte mer pengar för att köpa matpaket kan matutdelningarna komma att upphöra till påsk. Röda Korset kommer därför den närmaste tiden att fokusera på att få mat till Syrien.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vad innehåller ett matpaket?
Faktaruta: innehåll: 

Maten i Syrien håller på att ta slut. Ett matpaket ger en familj på fem personer mat i en månad. Läs mer om vad de innehåller och hur de kommer till Syrien.

Matpaketet väger ca 30kg och innehåller:

 • 8kg ris
 • 5kg socker
 • 2kg torkade kikärtor
 • 1.8l matolja
 • 850g tomatpasta
 • 800g bondbönor
 • 550g tonfisk
 • 900g te
 • 500g salt
 • 620g sardiner
 • 2kg vita bönor
 • 1kg tahini
 • 1kg vegetariskt ghee
 • 1kg linser
 • 2kg bulgur

Läs mer om hur matpakten når de människor som behöver dem mest>>

Röda Korsets ordförande vittnar om svåra förhållanden i Damaskus

Ingress: 
Igår anlände Svenska Röda Korsets ordförande Eva von Oelreich till Damaskus, Syrien, för ett två dagars besök i landet, tillsammans med Röda Korsets syrienhandläggare Elina Erlandsson.

–Vi ger ett stort stöd till Syriens Röda Halvmåne som utför ett enormt viktigt och ofta farligt arbete på marken i Syrien för att nå de nästan nio miljoner människor som är i behov av nödhjälp. Att komma hit är ett sätt för oss att visa solidaritet och respekt för de frivilligas arbete och för de humanitära värderingar som ligger till grund för att nå de nödställda, säger Eva von Oelreich.

Organisation: 

Absurt att utgå från status för rätt till vård

Ingress: 
Röda Korset beklagar att lagen om rätt till vård för papperslösa, som infördes den 1 juli 2013, exkluderar många migranter från rätten till vård. Alla människor ska ha rätt till vård på lika villkor. Rätten till vård ska utgå från vårdbehov istället för status som nu blivit fallet i Sverige.

Röda Korset välkomnade den nya lagen om vård för papperslösa, men beklagar att den är olyckligt formulerad och utesluter många. Nu ställs vårdpersonal inför svåra dilemman och etiska beslut.

Organisation: 

Röda Korset vädjar till parterna i Syrien att genast finna humanitära lösningar

35.7683145132592537.17353597500005
Ingress: 
Civila i belägrade områden måste få tillgång till opartisk humanitär hjälp och de stridande parterna i Syrien måste genast garantera sjukvårdens skyddade ställning. Den humanitära situationen i Syrien är akut efter snart tre års stridigheter. Tillgången på humanitär hjälp och respekten för grundläggande humanitära värden är inte bara avgörande för befolkningen i Syrien utan skapar också förutsättningar att nå fram till politiska lösningar i konflikten.

–Det är mycket farligt att verka inne i Syrien. Som opartisk, neutral humanitär aktör borde Röda Korset få tillträde till alla som behöver humanitär hjälp. Merparten av den internationella katastrofhjälpen till Syrien distribueras via frivilliga i Syriska Röda Halvmånen. De arbetar med risk för sina liv och 34 rödakorsare har hittills dödats i Syrien då de gett humanitär hjälp, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i Svenska Röda Korset.

Två hjälparbetare bär en man
Organisation: 

Internationella migrationsdagen: Mer kan göras för världens migranter

Ingress: 
Världens stater kan göra mycket mer för att minska de antal migranter som varje dag dör på flykt undan konflikter och katastrofer eller i jakt på ett bättre liv. Röda Korset vill därför på den internationella migrationsdagen påminna om att det är mer angeläget än någonsin att skapa fler möjligheter för laglig och säker migration och att söka asyl.

Det är i år två år sedan som den Internationella rödakors- och halvmånerörelsen tillsammans med världens stater antog en avsiktsförklaring med syfte att förbättra skyddet för alla migranter, oavsett legal status, och för att skapa åtgärder för att minska utsattheten hos världens migranter.

De enskilda staterna uppmanades 2011 att se över hur de tar emot migranter vid sina gränser. Att de i enlighet med internationell rätt ska ge migranterna skydd, skydda deras värdighet och tillgodose grundläggande behov och rättigheter, så som familjeåterförening och humanitär hjälp.

Röda korsets flagga och röda halvmånens flagga. Foto: cc Flickr Michael Dawes
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Erik Halkjaer, pressekreterare Röda Korset. Telefon: 08-452 48 02

Mer om migration

Migration innebär att människor av olika anledningar rör sig över landsgränser. Frivilligt eller ofrivilligt. Många migranter ställs inför svårigheter, särskilt de papperslösa. Röda Korset arbetar för att särskilt utsatta migranters humanitära behov ska tillgodoses. I ursprungslandet, längs vägen, dit de kommer och, om så sker, åter i hemlandet.

Mer om Röda Korsets arbete med migration

EU borde göra mer för människor som flyr för sina liv

Ingress: 
Det måste finnas legala vägar in till Europa för människor som flyr för sina liv. I går presenterade EU-kommissionen åtgärder för att undvika liknande katastrofer som den vid Lampedusa i början av oktober. Röda Korset anser att slutsatserna som presenterades inte är tillräckliga. Återigen fokuseras insatser på att bevaka gränser utan att göra det möjligt för människor att på legala och säkra vägar söka skydd inom EU.

Röda Korset önskar att EU och dess medlemsländer ska ta ett större ansvar och visa solidaritet med flyktingar som flyr situationer såsom den i Syrien. Idag förlorar människor sina liv på vägen till Europa och EU måste överväga alternativ till dagens system. Röda Korset vill se att något händer - Sverige borde överväga att gå i bräschen inom EU och visa handlingskraft genom att införa humanitära visum. 

Organisation: 

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på