Annonser
view counter
view counter
Annons: Camino Magasin
view counter
Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons: IM, Individuell Människohjälp
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons från Teologiska högskolan
view counter
view counter

Svenska kyrkan: Alla blogginlägg

I dag firas romernas nationaldag

Ingress: 
I dag, den 8 april, firar romerna Internationell dag i hela världen. I Uppsala firas den med en ekumenisk högtidsgudstjänst i domkyrkan. I firandet finns en förhoppning om ett gemensamt arbete för romers mänskliga rättigheter i Europa.

I år har romer framfört önskemål om att ta ytterligare ett steg i relationerna inom och till Svenska kyrkan genom ett gemensamt firande av den romska nationaldagen. Svenska kyrkan har hörsammat önskemålet vilket resulterar i en ekumenisk högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 8 april kl. 18.00 för att fira romernas internationella dag, romernas nationaldag.

Högtidsgudstjänsten arrangeras av Svenska kyrkan i samverkan med det ekumeniska nätverket med och för romer i Uppsala och Rumänien och med Upplandsmuseets satsning Romska röster.  

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Läs mer om romernas nationaldag i Globalportalens artikel

Rapport om kyrkans behandling av romer

I september 2013 publicerades en rapport om kyrkans behandling av romer under första delen av 1900-talet.

Rapporten är Svenska kyrkans del i regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer som regeringen presenterade den 25 mars.

Läs rapporten här (pdf)

Läs mer om regeringens vitbok på deras webbplats

Desmond och Mpho Tutu till Bokmässan i höst

Ingress: 
Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu kommer till Bokmässan i Göteborg den 25-28 september i år. De har tillsammans skrivit boken "Förlåtelse: De fyra stegen till helande för oss och vår värld".

Desmond och Mpho Tutu berättar i sin nya bok om vad förlåtelse innebär och varför alla människor behöver lära sig den. Förlåtelsen, menar de, består av fyra steg: att berätta, att sätta ord på smärtan, att ge förlåtelse, och att förnya relationen eller lösa upp den.

De båda författarna har bjudits in gemensamt av Bokmässan, Libris förlag och Svenska kyrkan/Se människan.

Porträttbild av Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu. Foto: Libris förlag
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Desmond och Mpho Tutu

Desmond Tutu är ärkebiskop emeritus i Anglikanska kyrkan i Sydafrika. Han blev känd motståndare till apartheid och icke-våldsförespråkare och ledde Sydafrikas sannings- och försonings-kommission sedan apartheidväldet fått ett slut.

Tutu fick nobelpris 1984, och har på senare år engagerat sig för att uppmärksamma det svåra hiv/aids-läget i Afrika.

Mpho Tutu är dotter till Desmond Tutu och präst inom episkopala kyrkan. Hon är grundare och direktor för the Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage i Washington D C, USA, samt ordförande för Global Aids Alliance.

Bokmässan 2014

Bokmässan äger i år rum 25-28 september på Svenska Mässan i Göteborg och är Nordens största kulturevenemang med 100 000 besök årligen.

I år står Brasilien och den brasilianska litteraturen i särskilt fokus under mässan.

Ris och ros till nya biståndspolitiska plattformen

Ingress: 
I tisdags presenterade regeringen den nya biståndspolitiska plattformen inför riksdagen. En del av synpunkterna från organisationer har hörsammats, men det saknas resonemang kring ekonomisk tillväxt i förhållande till hållbar utveckling, skriver Svenska Kyrkan.

Den nya skrivelsen uppvisar såväl framsteg som områden där utmaningar kvarstår. Svenska kyrkan lyfte under remissperioden en rad utmaningar, många som regeringen nu tagit fasta på i sin skrivelse.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info

Ungdomsfilmpriset till "Leave to Remain"

Ingress: 
Svenska kyrkans ungdomsfilmpris 2014 gick till den brittiska filmen" Leave to Remain" av Bruce Goodison. Priset på 100 000 kronor delades under fredagskvällen ut av Antje Jackelén, biskop i Lunds stift.

Leave to Remain handlar om tre ungdomar som tvingats lämna sina hem, familjer och vänner. Nu befinner de sig som asylsökande i Storbritannien. Filmen skildrar deras rädslor, vänskap och interna strider, men framför allt vad det innebär att tvingas fly och bygga upp ett nytt liv i en annan del av världen.

Pojkar som springer.
Organisation: 

Svenska kyrkan sätter press på Stora Enso

Ingress: 
Den 9 mars sände TV4:s Kalla Fakta en granskning av Stora Ensos verksamhet i Pakistan som visade att barnarbete förekommer i leverantörskedjan. Som aktieägare i Stora Enso kräver nu Svenska kyrkan bolaget på en handlingsplan och löfte om oberoende granskning av arbetet för att säkerställa barnens bästa.

Genom Ethos aktiefond Sverige är Svenska kyrkan aktieägare i Stora Enso. Bolaget äger 35 procent i pakistanska Bulleh Shah som tillverkar förpackningar av återvunnet papper och kartong som delvis kommer från soptippar där barn arbetar.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?
Faktaruta: innehåll: 

Hör Svenska kyrkans Sara Nordbrand i TV4

Sara Nordbrand är specialisthandläggare för etik- och ägarstyrningsfrågor. Till inslaget (30 sek) >>

Läs mer om Svenska kyrkans arbete med ansvarsfulla investeringar >>

TV4 Kalla Fakta

Kalla faktas första reportage för säsongen avslöjade hur svenska företag jagar vinster med hjälp av barnarbete i tredje världen. Se programmet här.

Viktigt att stödja positiva krafter i Uganda

1.103458599346972832.33955160000005
Ingress: 
Den nya lagen mot homosexualitet i Uganda är en stark drivkraft för Svenska kyrkan att fortsätta dialogen med våra partner i Uganda.

Svenska kyrkan lever med många kyrkor med annan syn än oss när det gäller mänsklig sexualitet. Vi kan inte acceptera att någon, varken individ eller organisation, utsätter homosexuella eller andra med annan läggning än den heterosexuella för kränkande behandling.

Svenska kyrkan har följt den hårdnande attityden mot homosexuella i Uganda under flera år:

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?

Sveriges interreligiösa råd: Religionsfriheten attackeras

Ingress: 
World Interfaith Harmony Week är en av FN utlyst vecka som firas över hela världen den första veckan i februari varje år. Sveriges interreligiösa råd har gjort ett uttalande i anslutning till veckan för att sätta ljuset på hatbrotten mot religiösa institutioner.

Skändning av och hatbrott mot moskéer, kyrkor och judiska institutioner som nyligen uppmärksammats i media, speglar den ökade fientligheten mot troende människor som förekommer i Sverige.

Uppmanar till effektivare försvar av religions- och trosfrihet

Vi upplever att det är själva religionsfriheten och yttrandefriheten som attackeras. Att bevara och förstärka dessa centrala mänskliga rättigheter är mycket angeläget.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vad kan jag göra?
Faktaruta: innehåll: 

Interreligiös ljusmanifestation i Stockholm

World Interfaith Harmony Week är en av FN utlyst vecka som firas över hela världen den första veckan i februari varje år.

I Sverige firas denna vecka åtminstone i Stockholm. Där planeras evenemang av Interreligiöst Fredsforum, det går under namnet ”Ljus på Medis”.

I år hålls ceremonin på Medborgarplatsen i Stockholm den 8 februari klockan 16.15. Då läser man bland annat fredstexter ur åtta religioners heliga skrifter. 

För mer information, se Interreligiöst Fredsforums Facebooksida.

Svenska kyrkans personal i Filippinerna ska arbeta mot maktlösheten

12.879721121.774017
Ingress: 
Anna Arnborg och Djoen Besselink från Svenska kyrkans personalpool för katastrofarbete reser till Filippinerna idag. De ska arbeta för att katastrofhjälpen ska stärka människor så att de kan börja bygga upp sin tillvaro igen.

Varken människor eller ett samhälle fungerar förstås som det ska i en katastrofsituation. De drabbade är ofta både arga, frustrerade och ledsna. 

Viktigt motverka maktlöshet

Det är viktigt för människor att snabbt få vatten, sanitet, fungerande skolor och så vidare. Men det måste göras på ett sätt så att människor blir stärkta och får stöd att återfå sitt livsmod, inte så att de blir passiva och känner sig maktlösa.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info

Sverige måste driva på klimatförhandlingarna

Ingress: 
I dag öppnar FN:s klimatförhandlingsmöte COP19. I ett öppet brev till miljöminister Lena Ek förväntar sig ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén att Sverige driver på för bland annat utsläppsminskningar och stöd till klimatfinansiering – utan att det påverkar biståndet.

Kära Lena Ek,

Kyrkor och religiösa företrädare från hela världen vill bidra till en hållbar värld för kommande generationer. Bara om vi delar naturresurser rättvisare kan fred råda.

I vår del av världen finns den stora kapaciteten till förändring och vi har ansvar att gå före. Det är de rika länderna som kan visa att det går att genomföra en ekonomisk och social utveckling som är klimatsmart. Det gäller allt ifrån smarta energisnåla lösningar, som bygger på förnyelsebar energi, till en förändring av våra konsumtionsvanor.

Miljöminister Lena Ek (C). Foto: cc Flickr Bengt Flemark
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Tio år med Swedwatch: Svenska företag redovisar inte risker i platinagruvor

0.0004615323181136245422.246099749999527
Ingress: 
Arbetare i platinagruvorna i Sydafrika utsätts för säkerhetsrisker och lever under dåliga förhållanden. En ny rapport från Swedwatch, i samarbete med bland andra Svenska kyrkan, är den senaste i Swedwatchs tio år långa kamp för ett schysstare svenskt företagande.

Lokalbefolkningen kring platinagruvorna i Sydafrika saknar ofta både vatten och sanitet. Gruvarbetarna utsätts för ständiga säkerhetsrisker och det finns ett utbrett missnöje över lönenivåerna. 

I samarbete med Svenska kyrkan och Afrikagrupperna har Swedwatch gett ut rapporten Platinautvinning med risker – vilket ansvar har svenska företag i Sydafrika?

 

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?
Faktaruta: innehåll: 

Swedwatch firar tio år. Ladda ned jubileumsskriften om människor vi mött och frågor vi nött under våra första tio år som vakthundsorganisation.

Ladda ned rapporten Platinautvinning med risker hos Swedwatch. I den kan du läsa bland annat kommentarer från de berörda företagen.

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på