Annonser
Vill du synas här?
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons: IM, Individuell Människohjälp
view counter
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter

Svenska kyrkan: Alla blogginlägg

Religiösa ledare överlämnar uttalande till FN:s klimatmöte

40.750964540624736-73.96415533749996
Ingress: 
Dagen innan FN:s klimattoppmöte möts religiösa ledare från de stora världsreligionerna för att överlämna ett gemensamt uttalande till FN. Svenska kyrkan kommer att ha en delegation på plats.

Uttalandet görs för att understryka att ödesfrågan om jordens framtid inte enbart handlar om politik och tekniska lösningar, utan också om vårt sätt att se på jorden och vår livsstil. En av de religiösa ledarna som kommer närvara är förre ärkebiskopen Anders Wejryd, nu Europapresident i Kyrkornas Världsråd.

Organisation: 

Uttalande: Ärkebiskop Antje fördömer våldet i Mellanöstern

33.4721904049722341.74384847500005
Ingress: 
Irakiska myndigheter måste inleda en politisk process för att stärka de grundläggande mänskliga rättigheterna. Israels attacker mot civila i Gaza måste upphöra, liksom Hamas urskillningslösa beskjutning mot civila i Israel. Det skriver Antje Jackelén i ett uttalande

- Det är med djup sorg och förtvivlan som jag ser hur våld och hot drabbar oskyldiga civila i Gaza och Israel och fördriver religiösa minoriteter i Irak, skriver Antje Jackelén i sitt uttalande och vädjar till alla parter att ta sitt ansvar för att få ett slut på våldsutvecklingen.

Hon skriver:

Organisation: 

Skrivelse till FN om bristande rättigheter

Ingress: 
Sverige kommer inom det kommande året att granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I en skrivelse lyfter Svenska kyrkan brister i de mänskliga rättigheterna i Sverige, med fokus på skyddet för barn, urfolk, nationella minoriteter samt flyktingar, asylsökande och migranter.

Under våren 2014 har Utrikesdepartementet bjudit in civila samhället att lämna in synpunkter direkt till FN om läget för mänskliga rättigheter i Sverige. 

Sex minoritets- och urfolksorganisationer har tillsammans med Svenska kyrkan sammanställt sin skrivelse som lyfter de svårigheter som många barn möter i sin vardag och skolgång.

Ett barn i samiska kläder.
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Läs skrivelsen

Sverige bör ta en mer framträdande roll i eliminering av kärnvapen

Ingress: 
Det finns ett stort och brådskande behov av nedrustning och eliminering av kärnvapen, skriver ärkebiskop Anders Wejryd i ett brev till utrikesminister Carl Bildt. Han uppmanar Sveriges regering att ta en mer framträdande roll i detta arbete.

Svenska kyrkan och Kyrkornas världsråd har länge arbetat för en kärnvapenfri värld och deltar vid det viktiga förberedelsemötet om kärnvapennedrustning som just nu pågår vid FN i New York.

Mötet just nu är ett förmöte inför 2015 års stora uppföljningskonferens om ickespridningsavtalet Non-Proliferation Treaty, NPT.

Kyrkornas världsråd höll ett möte med Sveriges förhandlingsdelegation i New York den 5 maj för att diskutera Sveriges roll för kärnvapennedrustning.

Kärnvapen nagasaki
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?

I dag firas romernas nationaldag

Ingress: 
I dag, den 8 april, firar romerna Internationell dag i hela världen. I Uppsala firas den med en ekumenisk högtidsgudstjänst i domkyrkan. I firandet finns en förhoppning om ett gemensamt arbete för romers mänskliga rättigheter i Europa.

I år har romer framfört önskemål om att ta ytterligare ett steg i relationerna inom och till Svenska kyrkan genom ett gemensamt firande av den romska nationaldagen. Svenska kyrkan har hörsammat önskemålet vilket resulterar i en ekumenisk högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka den 8 april kl. 18.00 för att fira romernas internationella dag, romernas nationaldag.

Högtidsgudstjänsten arrangeras av Svenska kyrkan i samverkan med det ekumeniska nätverket med och för romer i Uppsala och Rumänien och med Upplandsmuseets satsning Romska röster.  

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Läs mer om romernas nationaldag i Globalportalens artikel

Rapport om kyrkans behandling av romer

I september 2013 publicerades en rapport om kyrkans behandling av romer under första delen av 1900-talet.

Rapporten är Svenska kyrkans del i regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer som regeringen presenterade den 25 mars.

Läs rapporten här (pdf)

Läs mer om regeringens vitbok på deras webbplats

Desmond och Mpho Tutu till Bokmässan i höst

Ingress: 
Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu kommer till Bokmässan i Göteborg den 25-28 september i år. De har tillsammans skrivit boken "Förlåtelse: De fyra stegen till helande för oss och vår värld".

Desmond och Mpho Tutu berättar i sin nya bok om vad förlåtelse innebär och varför alla människor behöver lära sig den. Förlåtelsen, menar de, består av fyra steg: att berätta, att sätta ord på smärtan, att ge förlåtelse, och att förnya relationen eller lösa upp den.

De båda författarna har bjudits in gemensamt av Bokmässan, Libris förlag och Svenska kyrkan/Se människan.

Porträttbild av Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu. Foto: Libris förlag
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Desmond och Mpho Tutu

Desmond Tutu är ärkebiskop emeritus i Anglikanska kyrkan i Sydafrika. Han blev känd motståndare till apartheid och icke-våldsförespråkare och ledde Sydafrikas sannings- och försonings-kommission sedan apartheidväldet fått ett slut.

Tutu fick nobelpris 1984, och har på senare år engagerat sig för att uppmärksamma det svåra hiv/aids-läget i Afrika.

Mpho Tutu är dotter till Desmond Tutu och präst inom episkopala kyrkan. Hon är grundare och direktor för the Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage i Washington D C, USA, samt ordförande för Global Aids Alliance.

Bokmässan 2014

Bokmässan äger i år rum 25-28 september på Svenska Mässan i Göteborg och är Nordens största kulturevenemang med 100 000 besök årligen.

I år står Brasilien och den brasilianska litteraturen i särskilt fokus under mässan.

Ris och ros till nya biståndspolitiska plattformen

Ingress: 
I tisdags presenterade regeringen den nya biståndspolitiska plattformen inför riksdagen. En del av synpunkterna från organisationer har hörsammats, men det saknas resonemang kring ekonomisk tillväxt i förhållande till hållbar utveckling, skriver Svenska Kyrkan.

Den nya skrivelsen uppvisar såväl framsteg som områden där utmaningar kvarstår. Svenska kyrkan lyfte under remissperioden en rad utmaningar, många som regeringen nu tagit fasta på i sin skrivelse.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info

Ungdomsfilmpriset till "Leave to Remain"

Ingress: 
Svenska kyrkans ungdomsfilmpris 2014 gick till den brittiska filmen" Leave to Remain" av Bruce Goodison. Priset på 100 000 kronor delades under fredagskvällen ut av Antje Jackelén, biskop i Lunds stift.

Leave to Remain handlar om tre ungdomar som tvingats lämna sina hem, familjer och vänner. Nu befinner de sig som asylsökande i Storbritannien. Filmen skildrar deras rädslor, vänskap och interna strider, men framför allt vad det innebär att tvingas fly och bygga upp ett nytt liv i en annan del av världen.

Pojkar som springer.
Organisation: 

Svenska kyrkan sätter press på Stora Enso

Ingress: 
Den 9 mars sände TV4:s Kalla Fakta en granskning av Stora Ensos verksamhet i Pakistan som visade att barnarbete förekommer i leverantörskedjan. Som aktieägare i Stora Enso kräver nu Svenska kyrkan bolaget på en handlingsplan och löfte om oberoende granskning av arbetet för att säkerställa barnens bästa.

Genom Ethos aktiefond Sverige är Svenska kyrkan aktieägare i Stora Enso. Bolaget äger 35 procent i pakistanska Bulleh Shah som tillverkar förpackningar av återvunnet papper och kartong som delvis kommer från soptippar där barn arbetar.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?
Faktaruta: innehåll: 

Hör Svenska kyrkans Sara Nordbrand i TV4

Sara Nordbrand är specialisthandläggare för etik- och ägarstyrningsfrågor. Till inslaget (30 sek) >>

Läs mer om Svenska kyrkans arbete med ansvarsfulla investeringar >>

TV4 Kalla Fakta

Kalla faktas första reportage för säsongen avslöjade hur svenska företag jagar vinster med hjälp av barnarbete i tredje världen. Se programmet här.

Viktigt att stödja positiva krafter i Uganda

1.103458599346972832.33955160000005
Ingress: 
Den nya lagen mot homosexualitet i Uganda är en stark drivkraft för Svenska kyrkan att fortsätta dialogen med våra partner i Uganda.

Svenska kyrkan lever med många kyrkor med annan syn än oss när det gäller mänsklig sexualitet. Vi kan inte acceptera att någon, varken individ eller organisation, utsätter homosexuella eller andra med annan läggning än den heterosexuella för kränkande behandling.

Svenska kyrkan har följt den hårdnande attityden mot homosexuella i Uganda under flera år:

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på