Annonser
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Annons: Global Week
view counter
Annons: Diakonia
view counter
Annons: RKUF
view counter
Annons från Camino
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons: Svalorna Latinamerika
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
Annons: Rafikis barnrättsbok
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter

ActionAid: Alla blogginlägg

Stoppa EcoEnergys land grabbing i Tanzania

Ingress: 
ActionAid släpper idag en rapport som visar att ungefär 1300 småbönder med familjer riskerar att förlora sin mark eller sina hem i området Bagamoyo i Tanzania. Detta p.g.a att de tvingas bort ifrån sin mark för att bereda plats åt en sockerplantageodling, som drivs av det svenskägda bolaget, EcoEnergy. Projektet stöds av Sida som utfärdat garantier i flera omgångar.

Området, som ligger i Bagamoyo-distriktet, omfattar över 20 000 hektar och ägs av Tanzanias stat men brukas sedan länge av småbönder.

EcoEnergy har haft en dialog med de berörda invånarna, men ActionAid har funnit att många bybor varken erbjudits likvärdig ersättningsmark eller fullvärdig ekonomisk kompensation. Byborna har heller inte fått fullständig information om hur projektet kommer att inverka på deras försörjning. ActionAid konstaterar att EcoEnergy därmed gör sig skyldig till så kallad land grabbing.

Organisation: 

Volontärarbete i utlandet i kombination med utbildning

Ingress: 
ActionAid har ett volontärprogram med utlandsstudier. Från och med den 6 november i år kan ungdomar från Sverige resa till Asien, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern genom organisationens program Global Contact.

- ActionAid har väldigt lång erfarenhet av bistånd och tvärkulturella möten. Vi lägger stor vikt vid att förbereda våra deltagare, både genom introduktion här hemma och studier på plats ute i världen. När de sedan ska ut på sina volontäruppdrag har de med sig kunskap om global utveckling, globala strukturer och har dessutom, tillsammans med många andra unga, fått en gemenskap och insikter som de bär med sig resten av livet, säger Malin Lindskog, ansvarig för programmet vid ActionAid Sverige.

Organisation: 

Enkät visar på nöjda volontärer

Ingress: 
ActionAid ordnar volontärresor för unga till Asien, Latinamerka och Afrika. Enligt en undersökning gjord 2013 hade 97 % av de utresande fått en hög grad eller mycket hög grad av förståelse för vad människor i andra delar av världen värdesätter.

Hela 90 % av de hemkommande ungdomarna hade börjat delta i arrangemang hemma som handlade om det land de arbetat i.

88% har fortsatt att hålla kontakten med sina nya vänner bland lokalbefolkningen. 93 %har valt att dela med sig av sin nya kunskaper till andra och 95% av ungdomarna hade fått en fördjupad kunskap om sina egna och andras värderingar.

Ett fantastiskt resultat, säger Malin Lindskog som ansvarar för ActionAids volontärresor från Sverige.

Organisation: 

Ny rapport visar brister i storbolagens skattearbete

Ingress: 
I dag släpper ActionAid Sverige en rapporten ”Rättvis skatt – en fråga för storföretagen?” om hur de 61 största bolagen på Stockholmsbörsen agerar i skattefrågan.

Rapporten baserar sig på en undersökning som de fått svara på. Den visar att ett fåtal företag är villiga att redovisa sin skattepolicy, medan de allra flesta brister i transparens och har en lång väg att gå för att nå en rimlig nivå när det gäller hur de tänker och agerar kring skatter.

Transparens är en förutsättning för trovärdighet och ansvarsutkrävande och bristerna gör det svårt för investerare att fatta väl underbyggda beslut om rimligheten i att investera i ett företag eller inte.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Vill du veta mer?

Uttalande av 13 organisationer i protest mot klimatsamtalen

Ingress: 
ActionAid och tolv andra organisationer lämnade klimatsamtalen i Warszawa i förra veckan på grund av flera regeringars bristande intresse för att nå framgång i klimatarbetet. Här är ett gemensamt uttalande av organisationerna.

Enough is enough

We have said we stand in solidarity with the millions impacted by Typhoon Haiyan, and with all climate impacted people. Our solidarity compels us to tell the truth about COP 19 – the Warsaw Climate Conference.

Organisation: 

ActionAid-projekt utsett till föredöme i klimatarbete av FN

Ingress: 
ActionAid har blivit utvalt som ett av projekten som ingår i ”Lighthouse initiative 2013” för projekt som innovativt arbetar för att motverka konsekvenser av klimatförändringar. ActionAid-projektet har utsetts för arbetet med att utbilda och stärka kvinnor i Bangladesh att klara av ett liv i spåren av klimatförändringarna.

Genom att organisera, stärka och utbilda kvinnorna om konsekvenserna av klimatförändringar, och att låta dem formulera sina problem och behov har kvinnornas egna lösningar förbättrat livet för dem och deras byar. 

Kvinnor på landsbygd.
Organisation: 

Stödet från faddrar ger bra resultat för barn i 12 länder

Ingress: 
De senaste rapporterna från de fadderområden som svenska faddrar stödjer visar på flera goda resultat. Här har Action Aid samlat några exempel.

Hälsa och utbildning går hand i hand

I Tonkolili i Sierra Leone har projekt startade av oss lett till att nästan 5 000 barn nu går i skolan och att cirka 4 000 personer nu har tillgång till rent och säkert dricksvatten. Utan brunnar krävs ofta hela familjens hjälp med hämtning av hushållsvatten, ett vatten som ofta finns långt borta från hemmet och dessutom ofta är av undermålig kvalitet. Genom att säkerställa familjers tillgång till rent vatten håller sig inte bara barnen friska, utan de får också tid att gå i skolan istället för att arbeta med att hämta vatten.

Organisation: 

Discovery-stipendiat deltar i ActionAid-projekt för vatten och mat

13.123527534269579100.98940282989902
Ingress: 
Ingenjör-studenten Anna Sporre har fått ett stipendium av Discovery för att åka till Kambodja och delta i ett ActionAid-projekt för att säkra mat- och vattentillgång för människor nära staden Siem Reap.

Strax innan hon åkte drabbades Kambodja av kraftiga översvämningar och projektet hon skulle delta i var i farozonen. 16 av Kambodjas 24 provinser har drabbats av översvämningen. 160 000 hushåll har påverkats och över 100 kvinnor, män, flickor och pojkar har omkommit.

Men nu är Anna Sporre, som studerar till civilingenjör i miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet, på plats och hjälper ActionAid i Kambodja att göra skillnad för dem som behöver bättre tillgång till rent vatten.

Anna Sporre är i Kambodja med ActionAid.
Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Kontakta Generalsekreterare ActionAid
Christine.vonSydow@actionaid.org

Panta din iPhone och stärk kvinnors rättigheter

Ingress: 
ActionAid gillar ny teknik och innovation. I vår strategi ska vi våga testa nya metoder och att lära oss något av det. Vi testar nya insamlingskällor som Pantaluren, men även nya metoder i vår fattigdomsbekämpning.

Rätt information i katastroflägen

När katastrofer inträffar, behöver människor få så mycket information som de bara kan. De behöver skydd, mat, vatten och säkerhet. Genom att ge rätt information, i rätt tid, från rätt infomationskälla, kan liv räddas.

Organisation: 

Kvinnors rättigheter prioriteras inte i städerna

Ingress: 
Kvinnor och flickor utsätts för våld och trakasserier på offentliga platser. Det visar rapporten Women & the City II från ActionAid. Kartläggningen berättar om en vardag fylld av hot, våld och sexuella trakasserier för kvinnor och flickor i sex storstäder i Brasilien, Kambodja, Etiopien, Kenya, Liberia och Nepal.

I dag lever mer än hälften av världens befolkning i storstäder och det är storstäderna i utvecklingsländer som växer snabbast. Städerna innebär möjligheter för kvinnor – de flyttar dit för att slippa bli bortgifta, för att söka arbete, kunna studera och leva självständigt. Men livet i staden innebär också risker.

Organisation: 
Faktaruta: rubrik: 
Mer info
Faktaruta: innehåll: 

Kommer du vara i Stockholm? Se fotoutställning på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm mellan 8 mars - 7 april. Hitta hit

Ta ställning för flickors och kvinnors rättigheter

År 2015 löper millenniemålen ut och just nu sitter biståndsminister Gunilla Carlsson i en FN-panel som ska ta fram förslag på hur framtidens mål för global utveckling ska se ut.

Heja på biståndsminister Gunilla Carlsson om att vi vill ha en specifik målsättning i de nya utvecklingsmålen att bekämpa våld mot kvinnor. Maila biståndsministern

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på