Volontär av Svenska FN-förbundet

Vill du representera Svenska FN-förbundets unga i Genève?

Varje år anordnar FN-förbundens världsfederation WFUNA en kurs i mänskliga rättigheter på FN-kontoret i Genève. Svenska FN-förbundet har de senaste åren erbjudit två engagerade unga medlemmar att delta.

Utbildningen pågår i fyra dagar, 21-25 augusti, och innehåller handledning, diskussioner och träning i FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Du lär dig också driva projekt inom ramen för mänskliga rättigheter som förväntas genomföras när du kommer hem från Genève. Du ska vara mellan 18 och 26 år gammal och aktiv medlem i Svenska FN-förbundet. Vi står för deltagaravgiften (260 USD), du står själv för dina resor till och från Genève liksom boendekostnaden (du kan boka hostel genom WFUNA när du gör din ansökan, för 280 CHF (ca. 2500kr)/ 6 nätter). Det finns två platser till utbildningen. En av deltagarna, eller båda tillsammans, skriver i efterhand på UNgbloggen och berättar om sina erfarenheter. Innan du ansöker, läs om utbildningen

Ansök såhär

Skicka cirka en halv A4 med en motivering om varför du vill delta till caroline.wrangsten@fn.se senast den 22 juni. Besvara då:

  1. På vilket sätt du är aktiv i FN-förbundet idag, och vilken FN-förening du tillhör
  2. Hur du vill använda dig av dina kunskaper från utbildningen, och hur du kan tänka dig att sprida kunskaperna vidare när du kommer hem
  3. Hur bra engelskakunskaper du har (och ev. annat språk)

Vad väntar du på? :) Make it happen! Sök!

Annons