Volontär av Röda Korset

Bli ambassadör för Röda Korsets rekryteringsgrupp

Vill du bli rekryteringsgruppens ambassadör? Rekryteringsgruppen söker nu en eller flera volontärer med en flexibel vardag.

Organisation: Röda Korset
Län: Skåne
Kommun: Malmö

Uppdragsbeskrivning:

Som ambassadör kommer du att besöka Malmökretsens olika verksamheter för att sedan representera Röda Korset och Malmökretsen på mässor och andra evenemang. Ditt uppdrag blir således att informera och väcka intresse hos människor som är nyfikna på organisationens arbete. Genom dina studiebesök i våra olika verksamheter kommer du att kunna ge en helhetsbild av Malmökretsens många och olika aktiviteter där det finns något för alla.

Rekryteringsgruppen består i nuläget av fyra volontärer som främst anordnar informationsträffar en gång i månaden under terminstid, samt svarar på spontanansökningar via mejl och lägger upp annonser likt denna. Du är självklart välkommen att hjälpa till med dessa aktiviteter om du vill, men ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara som rekryteringsgruppens förlängda arm genom att medverka vid mässor och liknande.

Malmökretsens verksamheter finns på många olika ställen runt om i Malmö och genom detta uppdrag får du möjlighet att testa på lite av varje för att sedan berätta om dina upplevelser för andra. För att vara aktuell för detta uppdrag behöver du ha en flexibel vardag där du har möjlighet att besöka minst en aktivitet i veckan (cirka 2-3 timmar per gång) och medverka på ett par evenemang per termin (oftast vardagar). Du behöver ha lätt för att prata med nya människor och stå bakom Röda Korsets grundprinciper: Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. Du kan läsa mer om dessa sju grundprinciper här.

Tycker du detta låter som något för dig? Skicka in en intresseanmälan till: rekrytering.malmo@redcross.se senast den 30 september.

Frågor? Hör av dig till rekryteringsgruppens frivilligledare Rasika: rasikaca@gmail.com

Praktiska detaljer:

Uppdraget omfattar ungefär 10-20 timmar i månaden. Det är viktigt att du är tillgänglig dagtid då mässorna/evenemangen (ditt huvudsakliga ansvarsområde) oftast är förlagda då. Våra egna verksamheter är dock schemalagda på olika dagar och tider och det finns gott om utrymme för dig att välja i vilken ordning du vill besöka dem.

Annons