Upprop av Amnesty International

Kenya: Stoppa stängningen av världens största flyktingläger

Just nu riskerar drygt 245 000 flyktingar i Kenya att tvingas tillbaka till Somalia. Detta efter att kenyanska regeringen har beslutat att stänga Dadaab, ett av världens största flyktingläger. Amnesty International uppmanar Kenya att ompröva stängningen av Dadaab och säkerställa att de mänskliga rättigheterna för flyktingarna i lägret respekteras.

Dadaab, Kenya.

Många av den kvarts miljon människor som lever i Dadaab, varav de allra flesta är somalier, känner inte till något annat än flyktinglägret. Lägret var tänkt som en tillfällig uppsamlingsplats men har nu varit öppet i mer än 20 år. Många har kommit dit som barn och fått egna barn där. Få har fått möjlighet att någon gång lämna lägret.

Även om situationen i Somalia har stabiliserats i vissa delar av landet, är landet fortfarande präglat av konflikter och utsatthet – inte minst för kvinnor, flickor och minoritetsgrupper. Staten är svag och bristerna i grundläggande samhällsfunktioner, som skola och vård, är omfattande. Delar av landet kontrolleras också av den väpnade gruppen Al Shabaab.

Kenya har under en lång tid tagit ett stort ansvar för flyktingar från flera länder i Östafrika.
Omvärlden måste nu ta sitt ansvar och stödja Kenya, både finansiellt och genom att erbjuda fler flyktingar möjlighet att ta sig vidare till andra länder genom så kallad vidarebosättning.

Men oavsett hur stort ansvar Kenya hittills har tagit för människor på flykt i regionen, har landet fortfarande en skyldighet att respektera grundläggande mänskliga rättigheter för de flyktingar som befinner sig i landet idag.

Alla världens stater, även Kenya, är bundna av det absoluta förbudet mot att skicka tillbaka eller på annat sätt tvinga en person till en plats där hen riskerar tortyr eller andra allvarliga människorättskränkningar. Att – som Kenya nu gör – försätta en grupp människor i en situation där de inte har något annat val än att återvända till Somalia, och utan att ta hänsyn till individuella risker som det kan innebära, går emot detta absoluta förbud.

Den 25 mars 2017 undertecknade Kenyas president och andra ledare i regionen en deklaration med åtaganden om att bevara och stärka skyddet för somaliska flyktingar. Deklarationen är ett steg i rätt riktning, men dessa åtaganden måste nu också bli verklighet.

Skriv under våra krav till Uhuru Kenyatta, Kenyas president, och uppmana honom att respektera somaliska flyktingars rättigheter genom att:

  • Ompröva stängningen av Dadaab och erbjuda somaliska flyktingar alternativ till att återvända till Somalia
  • Aldrig tvinga tillbaka somaliska eller andra flyktingar till en plats där de riskerar allvarliga människorättskränkningar
  • Låta alla som flytt till Kenya söka asyl och få en rättssäker asylprövning

Skriv under

Skriv under Amnestys upprop!

Aktionsperiod 19/5- 31/8

Annons