Upprop av Amnesty International

Japan: Stötta HBTQI-personer som marginaliseras och diskrimineras

I Japan diskrimineras fortfarande HBTQI-personer i hemmen, på jobbet, i utbildning och när det gäller tillgång till hälsovårdstjänster. Homofobiska uttalande från politiker bidrar till detta. 

Amnesty uppmanar Japans regering att vidta åtgärder för att komma tillrätta med diskrimineringen.

Vid en första anblick kan situationen för HBTQI-personer i Japan verka tillfredsställande. Samkönade relationer mellan två samtyckande individer är inte kriminaliserat och våldsattacker mot enskilda och de som arbetar för HBTQI-personers rättigheter är ovanligt. En av Asiens största Prideparader hålls i Tokyo och ett ökande antal företag ger samma förmåner som gifta par får till samkönade relationer.

Verkligheten är dock en annan. HBTQI-personer utsätts för en diskriminering som genomsyrar deras dagliga liv. De utsätts för diskriminering bland annat på arbetsplatser, i skolan, inom familjen samt inom hälso- och sjukvården. Många HBTQI-personer har svårigheter att få tillgång till eller ta del av medicinskt nödvändig vård, såsom hormonbehandling för transpersoner. Homofobiska uttalanden av politiker och myndigheter bidrar med stor sannolikhet till att diskrimineringen på grund av sexuell läggning eller könsidentitet fortfarande är så utbredd.

“Om onormala människor ökar kommer [vanliga] människor att utrotas ... homosexualitet är onormalt”.
Masumi Tsuruhashi, medlem av stadsfullmäktige I Ebina City

Det leder till att många döljer sin identitet och avskräcks från att hävda sina rättigheter för att inte utmana de etablerade kultur- och samhällsramarna i de samhällen där de bor.

HBTQI-personer i Japan har väntat tillräckligt länge för att bli behandlade som jämställda. Det är dags att den japanska regeringen vidtar åtgärder för att stoppa diskrimineringen. Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Agera

Skriv under Amnestys aktion här.

Aktionsperiod 19/5- 30/9

Annons