Tips för lärare av Svenska FN-förbundet

Digital resurs: Globalis.se - fakta om världen

Globalis.se är en interaktiv världsatlas från FN-förbundet som informerar om världen på ett enkelt och visuellt sätt. Här kan du göra dina egna kartor och grafer och hitta information på svenska om världens länder och konflikter.

Globalis är en interaktiv världskarta där du hämtar fakta och kan skapa egna kartor och diagram. Globalis byggs upp av statistik från FN och andra internationella organisationer och erbjuder statistik på världens länders geografi, arbete med millenniemålen, ekonomi, hälsa, historia, politik och aktuella konflikter.

Globalis passar elever från årskurs 4 upp till och med gymnasiet.

Om Globalis.se

  • En interaktiv världsatlas
  • Den största databasen med FN-statistik på svenska
  • Statistiken kan visualiseras med grafer och digitala kartor
  • Landprofiler för FN:s medlemsländer
  • Världskarta över olika geografiska förhållanden
  • Satellitbilder som visar mänsklig inverkan på världens miljö
  • Fakta om aktuella väpnade konflikter

Till Globalis.se

Annons