Praktik av Föreningen för Utvecklingsfrågor

FUF:s praktikantprogram: Sök ett 30-tal praktikplatser!

Vill du skaffa dig praktisk kunskap inom fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, demokrati, miljö, hållbar utveckling, jämställdhet, utbildning, rättvis handel, fred och säkerhet m.m.? Sök då till FUF:s Praktikantprogram!

Här finns många praktikplatser på flera olika organisationer som:

  • UD
  • International IDEA
  • Forum Syd
  • Global Utmaning
  • Svenska ICC Internationella handelskammaren
  • Afghanistankommittén
  • Swedish International Agriculture Network Initative
  • Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor
  • PeaceWorks m.fl.

Läs mer om FUF:s praktikantprogram!

Läs mer om de praktikplatser vi förmedlar och ansök!

FUF förmedlar inför höstterminen ett 30-tal praktikplatser till våra universitetsstuderande medlemmar. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. Parallellt med praktiken får du även delta i olika former av kompetensutveckling. Du deltar i en skräddarsydd förberedelsekurs och får gå på nätverksträffar där du aktivt kan börja bygga ditt egna professionella nätverk. Du får även gå en karriärkurs och delta på inspirationsträffar där du får tips på vilka möjligheter som finns för att jobba med globala utvecklingsfrågor. Kort sagt - genom FUF:s praktikantprogram får du en unik möjlighet att vässa din kompetens och underlätta övergången från studier till arbetsliv!

Om du skickar in din ansökan under mars har du chans att bli matchad mot alla platser som vi förmedlar! Rekryteringen startar i slutet av mars/början av april och platserna tillsätts löpande. Och du, du behöver bara skicka in EN enda ansökan för att söka ALLA platser!

Observera att ansökan inte görs direkt till arbetsplatserna utan skickas till FUF, samt att eventuella frågor om praktikplatserna eller om ansökningsförfarandet ställs till FUF: s kansli. Svar på de vanligaste frågorna kan du hitta här.

Annons