av Världsnaturfonden WWF

Afrikas största vildmark Selous måste räddas

En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar nu vildmarksområdet Selous. 

Kampanj

Reservatet Selous i Tanzania är känt för sin mångfald av arter och större däggdjur. Men det som varit ett paradis för elefanter, bufflar, flodhästar och Afrikas största lejonpopulation på cirka 5000 djur, håller nu på att vändas i sin motsats. Till exempel finns bara 50 spetsnoshörningar kvar jämfört med cirka 3000 i början på 1980-talet Läget har förvärrats så mycket att Selous (lika stort som Danmark) 2014 sattes på FN-organet Unescos lista över hotade världsarv på grund av tjuvjakten.

Du kan agera för att rädda reservatet:

  • Bli fadder! Tack vare våra faddrar bidrar svenska WWF med bl a utrustning till parkvakter, patrullstationer och med naturvårdsdrönare i kampen mot tjuvjakten. Men det behövs mer för skydda och bevara Selous!
  • En global namninsamling pågår för att skydda viltreservatet och WWF kräver krafttag från beslutsfattare både i Tanzania och i världen mot tjuvjakten. Skriv under namninsamlingen här!
  • Skänk en gåva till WWF! Organisationen har 90-konto. Det garanterar att din gåva används på rätt sätt.

Jätteområde ska bevakas
l hela Selous finns bara 300 parkvakter som jobbar i skift med 150 personer på varje pass. De ska bevaka ett jätteområde och riskerar att möta tjuvjägare utrustade med automatvapen, helikoptrar och kikarsikten. Utmaningen är gigantisk. Som ett bidrag i kampen mot tjuvjakten har svenska WWF bidragit med 13 smarta plan (drönare) och fler är på väg.

– Vid var femte flygning har planen filmat människor som håller på med illegala aktiviteter inne i reservatet. Om tjuvjakten stoppas så kan elefanterna öka. Även om 90 procent av elefanterna är borta kan naturen återhämta sig om den får vara i fred, säger WWFs Afrikaexpert Allan Carlson.

Den illegala jakten var i början småskalig, men den eskalerade kring 2010 då den togs över av kriminella nätverk.
– De stod för finansieringen och skötte mutor, och gav killarna i byarna bra betalt för att döda elefanterna, säger Allan Carlson.

Hjälp till lokalbefolkningen
WWF stöttar parkvakterna med utrustning, utbildar bybor som sampatrullerar med parkvakterna (så kallade game scouts) och hjälper lokalbefolkningen att utveckla byskogsbruk och odla grödor som ger bättre avkastning. Fler turister i reservatet betyder också mer jobb. WWF jobbar även med att stärka lokalbefolkningen och deras möjligheter till deltagande, inflytande och engagemang.

Trots att industriell utvinning är förbjuden i Unescos världsarvsområden, så efterlevs det inte i Selous. Här finns uran- och guldgruvor i drift, och koncessioner omfattar 75 procent av ytan.

– Vårt mål är att få in en skrivning på Världsarvskommitténs möte i Krakow i sommar som förbjuder industriell exploatering. Det skulle sätta press Tanzanias regering att stoppa en utveckling som skadar det unika ekosystemet och inte är långsiktigt hållbar, säger Allan Carlson.

Läs mer fakta om reservatet Selous här!

Annons