Annonser
Vill du synas här?
view counter
view counter
Annons från Teologiska högskolan
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
view counter
Annons: IM, Individuell Människohjälp
view counter
view counter
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights
view counter
Annons: Camino Magasin
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter

Innehåll med etiketten utbildningsmaterial

Quiz Testa dina kunskaper om situationen för romer och muslimer i Sverige! Vilka är våra nationella minoriteter? Hur ser FN på Sveriges arbete för mänskliga rättigheter? Romer och muslimer hör till de grupper som FN vill ha information om för att avgöra hur väl Sverige följer sina...
Artikel 2013-03-22
Natore och Pabna är två områden i nordvästra Bangladesh som årligen drabbas av översvämningar under monsunperioden (juni-augusti). De senaste åren har miljoner av jordbrukare blivit drabbade av de konsekvenser som klimatförändringarna medför. De ökade vattenmassorna inte bara förstör deras fält och...
Nyhet 2012-02-21
24.00658 89.244133
© Foto: UN Photo/Eskinder Debebe. Barn på skola i Harar, Etiopien. Globalportalen är en resurs för skolan. Här hittar du inspirerande och användbara tips för att jobba med globala frågor i skolan. Bland det samlade pedagogiska materialet hittar du speciellt framtaget undervisningsmaterial för...
Aktuella teman 2011-04-15

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på