Annonser
Annons: Svalorna Latinamerika
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons från Camino
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
Annons: RKUF
view counter
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons: Rafikis barnrättsbok
view counter
Banner: AFS
view counter
Annons: Global Week
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons: Diakonia
view counter

Innehåll med etiketten tips för lärare

Vill du arbeta med globala frågor i skolan? Göra en temadag eller bjuda in en föreläsare?
Här hittar du material anpassat för skolan, både för grundskolan och gymnasiet. Dessutom länkar vi till organisationernas egna skolsidor där de samlat information för dig i skolan.

Andra etiketter med skol-relaterat material:

Utbildning | Föredrag | Föreläsning | Fakta | Film | Lär dig mer | Studiebesök | Studiematerial | Utbildningsmaterial | Workshop |

Digital utställning samt arbetsuppgifter: 8+1 – Mål som förändrar Utställningen beskriver nio barn och deras livssituation som kopplas till millenniemålen. Titta på utställningen här 8+1 – Mål som förändrar Ladda ner arbetsuppgifterna 8+1 – Arbetsuppgifter (pdf)
Artikel 2013-05-21
32.4937819537 64.991164981549
Lärarhandledning: Ett utbildningsmaterial om Afghanistan och millenniemålen Materialet innehåller fakta, redaktionella texter och övningar kopplade till millenniemålen. Ladda ner materialet Afghanistan och millenniemålen (pdf) Du kan också går att beställa materialet (begränsat antal) från...
Artikel 2013-05-21
32.4937819537 64.991164981549
Guide, diskussionsmaterial, övningar och ljudfiler: Guide för rättvis handel (innehåller diskussionsmaterial & övningar) Lärarhandledning och lektionsförberedelser Bli guide för rättvis handel genom att lyssna på ett litet reportage (ljudfil) och svara på frågor: Lyssna eller ladda hem här
Artikel 2013-05-08
58.492992430616 18.063465064201
Skriften diskuterar begreppets innebörd och vem som bär ansvar för att det ska bli bättre. Vi börjar på FN-nivå där ILO på ett globalt plan strävar efter att skapa en mer rättvis värld, vidare till hur företag och fackliga organisationer arbetar och fortsätter hela vägen ned till din mataffär.
Nyhet 2013-05-02
Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning. I spalten till vänster kan du fritt ladda ner material från tidigare års skolpaket från Serbien, Sudan, Filippinerna, Kongo och Argentina. Här finns även årets skolpaket...
Nyhet 2013-04-30
7.8730516306967 80.771796999729
Quiz Testa dina kunskaper om situationen för romer och muslimer i Sverige! Vilka är våra nationella minoriteter? Hur ser FN på Sveriges arbete för mänskliga rättigheter? Romer och muslimer hör till de grupper som FN vill ha information om för att avgöra hur väl Sverige följer sina...
Artikel 2013-03-22
Jämför två länderVem skulle du vara i ett annat land?Gör vårt quiz! Förutom att världskoll.se ska vara enkel och intressant att ta del av som enskild individ är tanken också att det ska vara en resurs för dig som lärare. För att utnyttja sajten på bästa sätt i din undervisning har vi tagit fram...
Artikel 2013-03-01
Sveriges Elevkårer gick ut med en förfrågan till ett antal olika aktörer inom den ideella sektorn, och det var många som visade intresse. — Vi valde UNICEF därför att det är en organisation som är en av världens främsta förkämpar för alla barns rätt till utbildning, och som har idéerna,...
Nyhet 2012-12-18
Forskning visar att ungdomar i dag känner väl till klimathotet, men att de får en känsla av otillräcklighet och maktlöshet. Naturskyddsföreningen har mångårig erfarenhet av hållbar utveckling som skolorna kan ha nytta av.  Föreningen arbetar därför tillsammans med Malmö stad för att ta...
Nyhet 2012-12-10
55.604981 13.003822
Barn tillbringar den största delen av sin vakna tid i skolan eller förskolan. Pedagogerna är därför viktiga om barnen ska få komma ut i naturen. Det är inte alltid lätt att integrera utomhuspedagogiken i den traditionella undervisningen.  Därför har vi tillsammans med Naturskoleföreningen...
Artikel 2012-12-07

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på