Annonser
view counter
Vill du synas här?
view counter
view counter
view counter
view counter
Annons: Global Contact
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Banner: AFS
view counter
view counter
Annons från Camino
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter

Innehåll med etiketten tips för lärare

Vill du arbeta med globala frågor i skolan? Göra en temadag eller bjuda in en föreläsare?
Här hittar du material anpassat för skolan, både för grundskolan och gymnasiet. Dessutom länkar vi till organisationernas egna skolsidor där de samlat information för dig i skolan.

Andra etiketter med skol-relaterat material:

Utbildning | Föredrag | Föreläsning | Fakta | Film | Lär dig mer | Studiebesök | Studiematerial | Utbildningsmaterial | Workshop |

Fattigdomen i världen minskar, fler barn än någonsin börjar skolan, antalet demokratiska länder i världen blir fler och vi lever längre än tidigare. På Världskoll.se skaffar du dig koll på omvärlden. Hitta statistik, jämför länder i världen, ta reda på hur det står till just nu och få en glimt...
Nyhet 2013-06-29
Film: Världen blir bättre - Afrika gör störst framsteg Först ut är Alumnistudenten Ahnna Gudmunds och hennes film från Kenya. Fattigdomen i världen har minskat, fler människor har fått tillgång till rent dricksvatten och allt fler länder har blivit demokratier. Det visar 2013 Human Development...
Nyhet 2013-06-10
0.00047488493065053 36.494114070866
Materialet heter Ett fönster mot världen. Det handlar om yttrandefrihet, flyktingar, tortyr och fattigdom. Innehållet består av en film, fyra teman och 36 övningar. Självklart tar det upp rättigheter och konventioner. Men framförallt handlar det om människor. Varje tema innehåller en längre text...
Artikel 2013-05-21
Digital utställning samt arbetsuppgifter: 8+1 – Mål som förändrar Utställningen beskriver nio barn och deras livssituation som kopplas till millenniemålen. Titta på utställningen här 8+1 – Mål som förändrar Ladda ner arbetsuppgifterna 8+1 – Arbetsuppgifter (pdf)
Artikel 2013-05-21
32.4937819537 64.991164981549
Lärarhandledning: Ett utbildningsmaterial om Afghanistan och millenniemålen Materialet innehåller fakta, redaktionella texter och övningar kopplade till millenniemålen. Ladda ner materialet Afghanistan och millenniemålen (pdf) Du kan också går att beställa materialet (begränsat antal) från...
Artikel 2013-05-21
32.4937819537 64.991164981549
Här hittar du mer information om våra utställningar och hur du kan beställa dem. Jag sågs som en människaEn utställning om människans värde och hennes rättigheter. Läs mer om Jag sågs som en människa. The Book - Foto ExpoUtställningen aktualiserar Gamla testamentets frågor in i vår tid. Läs mer om...
Nyhet 2013-05-19
Guide, diskussionsmaterial, övningar och ljudfiler: Guide för rättvis handel (innehåller diskussionsmaterial & övningar) Lärarhandledning och lektionsförberedelser Bli guide för rättvis handel genom att lyssna på ett litet reportage (ljudfil) och svara på frågor: Lyssna eller ladda hem här
Artikel 2013-05-08
58.492992430616 18.063465064201
Skriften diskuterar begreppets innebörd och vem som bär ansvar för att det ska bli bättre. Vi börjar på FN-nivå där ILO på ett globalt plan strävar efter att skapa en mer rättvis värld, vidare till hur företag och fackliga organisationer arbetar och fortsätter hela vägen ned till din mataffär.
Nyhet 2013-05-01
Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning. I spalten till vänster kan du fritt ladda ner material från tidigare års skolpaket från Serbien, Sudan, Filippinerna, Kongo och Argentina. Här finns även årets skolpaket...
Nyhet 2013-04-29
7.8730516306967 80.771796999729
Varför arbeta med Leva Lika i skolan? Det finns en stadig grund att stå på när man arbetar med jämställdhet och hållbar utveckling i skolan. En rad internationella och nationella dokument ger mandat och stöd åt arbetet. UNESCOs dekad för lärande för hållbar utveckling (2005-2014) betonar vikten...
Artikel 2013-04-23

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på