Annonser
Vill du synas här?
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
http://voiceandmatter.net/
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons från Camino
view counter
view counter
Bli volontär hos IM!
view counter
view counter
view counter
Annons: IM, Individuell Människohjälp
view counter
Blir Fredsobservatör!
view counter
view counter
view counter
Annons: Mittuniversitetet
view counter

Innehåll med etiketten tips för lärare

Vill du arbeta med globala frågor i skolan? Göra en temadag eller bjuda in en föreläsare?
Här hittar du material anpassat för skolan, både för grundskolan och gymnasiet. Dessutom länkar vi till organisationernas egna skolsidor där de samlat information för dig i skolan.

Andra etiketter med skol-relaterat material:

Utbildning | Föredrag | Föreläsning | Fakta | Film | Lär dig mer | Studiebesök | Studiematerial | Utbildningsmaterial | Workshop |

Materialet heter Ett fönster mot världen. Det handlar om yttrandefrihet, flyktingar, tortyr och fattigdom. Innehållet består av en film, fyra teman och 36 övningar. Självklart tar det upp rättigheter och konventioner. Men framförallt handlar det om människor. Varje tema innehåller en längre text...
Artikel 2013-05-21
Digital utställning samt arbetsuppgifter: 8+1 – Mål som förändrar Utställningen beskriver nio barn och deras livssituation som kopplas till millenniemålen. Titta på utställningen här 8+1 – Mål som förändrar Ladda ner arbetsuppgifterna 8+1 – Arbetsuppgifter (pdf)
Artikel 2013-05-21
32.4937819537 64.991164981549
Lärarhandledning: Ett utbildningsmaterial om Afghanistan och millenniemålen Materialet innehåller fakta, redaktionella texter och övningar kopplade till millenniemålen. Ladda ner materialet Afghanistan och millenniemålen (pdf) Du kan också går att beställa materialet (begränsat antal) från...
Artikel 2013-05-21
32.4937819537 64.991164981549
Här hittar du mer information om våra utställningar och hur du kan beställa dem. Jag sågs som en människaEn utställning om människans värde och hennes rättigheter. Läs mer om Jag sågs som en människa. The Book - Foto ExpoUtställningen aktualiserar Gamla testamentets frågor in i vår tid. Läs mer om...
Nyhet 2013-05-20
Guide, diskussionsmaterial, övningar och ljudfiler: Guide för rättvis handel (innehåller diskussionsmaterial & övningar) Lärarhandledning och lektionsförberedelser Bli guide för rättvis handel genom att lyssna på ett litet reportage (ljudfil) och svara på frågor: Lyssna eller ladda hem här
Artikel 2013-05-08
58.492992430616 18.063465064201
Skriften diskuterar begreppets innebörd och vem som bär ansvar för att det ska bli bättre. Vi börjar på FN-nivå där ILO på ett globalt plan strävar efter att skapa en mer rättvis värld, vidare till hur företag och fackliga organisationer arbetar och fortsätter hela vägen ned till din mataffär.
Nyhet 2013-05-02
Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning. I spalten till vänster kan du fritt ladda ner material från tidigare års skolpaket från Serbien, Sudan, Filippinerna, Kongo och Argentina. Här finns även årets skolpaket...
Nyhet 2013-04-30
7.8730516306967 80.771796999729
Varför arbeta med Leva Lika i skolan? Det finns en stadig grund att stå på när man arbetar med jämställdhet och hållbar utveckling i skolan. En rad internationella och nationella dokument ger mandat och stöd åt arbetet. UNESCOs dekad för lärande för hållbar utveckling (2005-2014) betonar vikten...
Artikel 2013-04-23
Quiz Testa dina kunskaper om situationen för romer och muslimer i Sverige! Vilka är våra nationella minoriteter? Hur ser FN på Sveriges arbete för mänskliga rättigheter? Romer och muslimer hör till de grupper som FN vill ha information om för att avgöra hur väl Sverige följer sina...
Artikel 2013-03-22
Jämför två länderVem skulle du vara i ett annat land?Gör vårt quiz! Förutom att världskoll.se ska vara enkel och intressant att ta del av som enskild individ är tanken också att det ska vara en resurs för dig som lärare. För att utnyttja sajten på bästa sätt i din undervisning har vi tagit fram...
Artikel 2013-03-01

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på